Parduotuve Planuok Pati

Apie krikštą

Šį tekstuką galite perskaityti krikštynų metu bei įdėti į Krikštuką, kad vaikeliui liktų atminimas apie jo šventės metu atliktų apeigų reikšmę:

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Kryžiaus ženklas – reiškia Švč. Trejybės bei mirusio ir prisikėlusio Kristaus išpažinimą. Šiuo ženklu apeigų pradžioje pažymima krikštijamojo kakta, įvedant jį į Bažnyčios tikinčiųjų šeimą.
Vanduo – Krikšto vanduo pašventinamas malda. Tai žmogaus gyvybės ir kūno apsivalymo simbolis, nuplaunantis gimtąją nuodėmę bei prikeliantis naujam gyvenimui su Dievu.
Aliejus(sustiprinimas) – Katechumenų aliejumi krikštijamojo krūtinė patepama apeigų pradžioje. Šis aliejus yra nuvalymo, sustiprinimo, išvadavimo iš nuodėmės ženklas. Krizmos aliejumi yra patepama kakta ką tik pakrikštytajam.
Baltas drabužis – simbolizuoja Dievo malonę. Tai tyrumo, skaistumo, šventumo ženklas.
Krikšto žvakė(Kristaus šviesa) – primena prisikėlusį Kristų.
Krikšto metu duodamas vardas. Rekomenduojama duoti krikščioniškus vardus, kad krikštijamasis turėtų šventąjį globėją ir pavyzdį.
Krikšto sakramentą teigia vyskupas, kunigas arba diakonas.
Krikštatėviais kviestini praktikuojantys krikščionys. Krikštatėviai – tai vaiko tėvai tikėjime ir krikščioniško gyvenimo liudininkai. Jų pareiga yra vaiką globoti ir dvasiškai auklėti, padėti žengti krikščioniškojo gyvenimo keliu.
Krikštą priimti gali kiekvienas dar nepakrikštytas žmogus (kūdikio vardu šį norą pareiškia tie, kurie įsipareigoja jį auklėti krikščioniškai).

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >