Parduotuve Planuok Pati

Sveikinimai jauniesiems/žodžiai apie meilę ir santuoką

Sveikinimai jauniesiems/žodžiai apie meilę ir santuoką

I variantas

Meilė – nelyginant medis: ji išauga pati, giliai suleidžia šaknis į mūsų būtybę ir neretai žaliuoja ir žydi net mūsų širdies griuvėsiuose. (V.Hugo)

Rekomenduojame Jūsų šventei:

II variantas

Nuo šiol jūs nebijosite šalčio, nes vienas kitą sušildysite.
Nuo šiol jūs nebebūsite vieniši, nes vienas kitam būsite draugais.
Nuo šiol jūs esate du kūnai, turintys vieną gyvenimo tikslą.

III variantas

Visų vardu noriu pasveikinti Jus sukūrus šeimą ir palinkėti gražiai gyventi. 
Gyventi mokykitės iš upės, kuri bėga, skuba, o blogį aplenkia savo gražiais vingiais, šapelius meta į krantą. 
Kantrybės mokykitės iš žemės – ją trypia, aria, gręžia, o ji tyli ir laukia. 
Stiprybės – iš saulės. Nors debesys jai pastoja kelią, bet ji išsiveržia, šypsosi, šviečia ir šildo. 
Atkaklumo mokykitės iš vėjo.

IV variantas

Rodos, taip paprasta statyti gyvenimą.
iš kasdienių rūpesčių,
iš mažyčių džiaugsmo grumstelių,
iš abipusės meilės sulipdyti nepajudinamą tvirtovę.
Rodos, taip paprasta gyventi,
kai šalia jauti mylimo žmogaus alsavimą,
kai liūdesio akimirką turi gyvenimo draugo petį, už kurio gali pasislėpti ar išsiverkti skausmo akivaizdoje,
kai girdi savo širdies aidą kito žmogaus širdyje!
Rodos, taip paprasta žengti per gyvenimą, susikibus už rankų - 
į bendrą ateitį,
į bendrą tikslą,
į vieną svajonę...
Rodos, taip lengva gyventi, žinant tūkstantį ir vieną žodį, ir visi jie yra - MYLĖTI...
Būkite laimingi ir amžinai mylėkit vienas kitą!

V variantas

Mylėkit vienas kitą, bet meilės nepaverskite pančiais: geriau tebūna jinai jūra, skalaujanti jūsų sielų krantus.
Pripilkit viens kitam taures, bet negerkit iš vienos.
Atlaužkit viens kitam duonos, bet nekaskite tos pačios riekės.
Dainuokit kartu ir džiaukites, bet tegu kiekvienas lieka ir atskiras, kaip po viena yra ir gitaros stygos, nors virpa ta pačia muzika.
Atiduokit savo širdis, tik ne vienas kito nuosavybėn, nes tik Gyvenimo ranka gali valdyti Jūsų širdis.
Ir stovėkite kartu, bet ne per arti vienas kito, nes juk šventos kolonos stovi atskirai, o ąžuolas ir liepa neauga viens kito šešėlyje... (K. Gibranas)

VI variantas

Mielieji, gyvenkite taip, kad visada vienas kitam galetumet pasakyti:
Aš myliu gyvenimą, nes ji man davė tave.
Aš myliu gyvenimą, nes visada tu šalia.
Aš myliu tave, nes tu mano gyvenimas.
Būkite laimingi, kad ir nepavydūs pavydėtų.
Būkite laimingi bendrame gyvenimo kelyje.

VII variantas

Linkime, kad žingsniai pirmi nebūtų alsūs
Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos,
Kad akys, rankos žodžiai, balsas
Kasdien ieškotų džiaugsmo, šilumos.
Kiek pavasarių žaliuoja prieky,
Mokėkit laukti - patys jie ateis
Gyvenimą mylėdami mokėkit
Dalytis juo kai reikia su kitais
Pagirdykit medžius, kai šauks iš karščio
Ir jūrą atpažinkite laše,
Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai
Liūdėt ir verkti - tyliai paslapčia.
Mokėkit gimti kas dieną, kas sekundę
Ir savyje išsaugoti kitus
Tegul pro šalį dienos nepradunda
Te jos ilgesnės būna už metus...

VIII variantas

Kai eisit, eikit tik kartu per žemę 
Siaurais takeliais eikit kur šviesiau 
Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų 
Lašelį laimės gerkite pusiau.

IX variantas

Gal pasakų Karaliai barstė debesynuos sniegą,
Kai meilės angelai plasnojo virš širdžių...
Tarytum rožių žiedlapiais baltais svajonių vėjas
Jums išpuošė gyvenimo kelius visus.

Laimingi būkit savo meilės dieną lyg Karaliai...
Nėra didesnio žemėj turto, negu radot Jūs.
Branginkit vienas kitą nuolat ir mylėkit amžiais!
Dovanotą laimę laikykit amžinu turtu.

X variantas

Kai lyja lietus - Tu skubėki pas Ją -
Kai vakaras tirpsta žvaigždėtas...
Ir savo širdim neramia neramia
Nuveski į naktį, į lietų...

Kai saulė spindės - Tu skubėki pas Jį - 
Lai vakaras nyksta saulėtas...
Ir Tavo širdis nerami nerami
Be jo nesuras žemėj vietos..."

XI variantas

Jau Jūsų gyvenimo taką nusagstė žvaigždžių šviesa. Tebūna ateitis šviesi! Namų šventumo tegul niekas nesudrumsčia! 
Sielų baltumas tebūna amžinas, kaip nuotakų vestuviniai rūbai... Laiko ūkanos tegul neužgožia šviesiausių atminties lašų. Tebūna šeimoje amžina šventė... 
Tegul niekada per jūsų skruostą neteka skausmo lašai. Tegul gyvenimas būna lengvas, kaip motinos lopšinė, kaip širdies malda.
Žmogaus gyvenimas tarytum juosta, į kurią įaudžiame gyvenimo džiaugsmus, rūpesčius ir šviesias akimirkas. Linkime, kad ši juosta būtų ilga ir niekada nenutrūktų.

XII variantas

Šiandien jūsų jaunystės ir meilės šventė,
Kuri pakeis visą jūsų gyvenimą
Nutils muzika ir girdėsit tik savo širdžių aidą
Išsiskirstys draugai, Bet niekada neateis vienatvė
Ir džiaugsme ir liūdesy visada bus draugas
Vienintelis ir tikras,
Kurio negali pakeisti ir dešimtys draugų,
Tegul šia diena prasideda meilės šventė ir tęsiasi visą gyvenimą.

XIII variantas

Žmogus sugebėjo už pinigus papirkti protus, tačiau visi pasaulio milijonai nesugebėjo nupirkti meilės, Žmogus sugebėjo pavergti kūnus, bet visi pasaulio valdovai nesugebėjo pavergti meilės, Žmogus sugebėjo grandinėmis ir antrankiais sutvardyti sielą, tačiau prieš meilę yra bejėgis. Žmogus gali sėdėti didingiausiame soste, žibėti už auksą įsigyta didybe ir pompastika, tačiau vos pasirodžius meilei tampa skurdžius ir bejėgis, O jei meilė pasilieka, vargingiausia lūšnelė ima spindėti šiluma, gyvenimu ir žavesiu. Taigi meilė geba elgetą paversti karaliumi. Taip, meilė yra laisva, kitokioje aplinkoje ji negali išlikti. Laisvėje ji atsiduoda be apribojimų, visiškai, ji užgriūva. Kai meilė įleidžia šaknis, jos neišraus jokie įstatymai, jokie pasaulio teismai.

(Emma Goldman)

XIV variantas

Mes visi esame lyg angelai su vienu sparnu. Jei norime skristi, turime stipriai apsikabinti. Taip, kad apsikabinkite abu kuo tvirčiau ir tegu neša Jus bendros gyvenimo dienos ten, kur yra gera, ramu, jauku ir šilta. Mylėkite, džiaukitės, kovokite, kalbėkite, remkitės vienas į kitą, nepasiduokite, auginkite vaikus, puoselėkite namus ir tiesiog būkite laimingi kiekvieną dieną!

XV variantas

Viešpats mums davė dvi rankas, kad galėtume laikyti, dvi kojas, kad galėtume eiti, dvi akis, kad galėtume matyti, dvi ausis, kad galėtume girdėti. Bet kodėl Jis davė tik vieną širdį? Todėl, kad kita buvo duota kažkam kitam, tam, kad ją vėl surastume.

XVI variantas

Te Jūsų meilė bus tokia, kurią tik du pažįsta. Te eisite jūs ten abu, kur du lyg vienas žengia. Saulė tegu kils ir švelniai leisis širdis jūsų meile gaubdama. Tegul mėnulis liudys jūs buvimą vienas šalia kito. Branginkit mylimo žmogaus svajones tarsi jos būtų jūsų, o jei jų siekant kelyje bus akmenų, tegu jie virs ne kliūtimis, bet grindiniu tvirtu. Drąsiai įveikite kartu gyvenimo kalnus ir ilgus kelius. Te jūs kelionėje nebus tokių audrų, nuo kurių meilė neapsaugos. Išlikit mylimieji, partneriai, draugai. Te randa bendrą kalbą jūsų sielos. Patirkite gyvenime tai, kas žadama danguje. Te jūsų širdyse į jas įžengus ypatinga meilė amžiams lieka.

XVII variantas

Tikra meilė nekelia klausimų. Todėl ji niekada nebūna be atsako. Tikra meilė neprašo, ji teigia. Meilė yra tiesa be abejonių šešėlio. Tikra meilė neatsiranda iš išorės. Niekada neieškok jos ten. Tikra meilė gimsta jūsų širdyje. Meilės šaltinis yra toks neišsenkantis, kad neturėsite laiko klausti, laukti atsakymų. Reikės dalintis, dovanoti, apdovanoti. Štai kas yra meilė! Ar Saulė klausia visų planetų ir dangaus akmenų, ar jai reikia išlieti savo šviesą? Jos dėka jie kyla iš tamsos. Ar lietus tvankią vasaros dieną prašo žolės ir lapų leidimo jiems suteikti drėgmės? Jo dėka jie gyvena pasaulyje. Nėra nelaimingos meilės, nėra nelaimingo Dievo. Tačiau yra nenumaldomas troškulys tų, kurie savyje neatrado šaltinio, kurie amžinai laukia išorėje to, kas pas mus ateina tik iš vidaus. (Igoris Nemoffas)
 
XVIII variantas

Gyvenimas - ne žydintys papieviai,
Ne platūs toliai, žydruma dangaus.
Gyvenimas - tai meilė, prakaitas ir siekiai.
Ir rūpestis dėl artimo žmogaus.
Gyvenimas ir meilė - tai galybė,
Nes meilė tampa dvigubai tyra.
Pasitikėjimas, paguoda ir tvirtybė
Ir dvigubai lengvesnė rūpesčių našta.
Gyvenimas - tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdis ir svajas!

XIX variantas

Šiandien, laimingiausią Jūsų gyvenimo dieną,
prisiminkite, ką pamatėte vienas kito akyse,
ištarę pirmą kartą - Aš Tave Myliu!
Kaip nušvito dangus, kai sumainėte aukso žiedus
ir pasižadėjote vienas kitą mylėti ir gerbti...
Tegul šios nepakartojamai jautrios ir tyros akimirkos
būna judviejų amžinos šeimyninės laimės,
džiaugsmo, pasitikėjimo ir darnos pagrindas.
Būkite laimingi!!

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >