Parduotuve Planuok Pati

Apie nuotaką ir jaunąjį (piršlių tostai)

Apie nuotaką

Apie meilę jau nuo seno
Šnekama iš viso vieko.
Šneką reikėtų gi pradėti
Nuo pat pirmo grieko.
O buvo taip: mūsų ................................ (nuotakos vardas) sukurta:
Paėmus keletą saulės spindulių, visas gražiausias aušros spalvas, kačiuko žaismingumą, lakštingalos balsą, malonią kailio šilumą, deginančią ugnies kaitrą, ledo trapumą, medaus saldumą ir visą tai sumaišius kartu.
O kad būtų ne per daug saldu yra pridėta:
žvaigždžių mirgėjimo, vėjo nepastovumo, lapės gudrumo, kiškio bailumo, musės įkyrumo, asilo užsispyrimo, voro meistriškumo, bitės darbštumo, širšės kerštingumo, siurbėlės kraujo troškimo, opijaus svaigulio, viesulo negailestingumo ir ... užmiršta apie žalčio klastą, todėl:
Jei nebūt žaltys įsiūlęs
Ievai obuoliuką,
Argi būtų mūs jaunoji
Gundžiusi berniuką?
Siūlau pakelti tostą už rojaus praradimus.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Apie jaunąjį

Gerbiami sveteliai, pagal mūsų senolių paprotį, tai du geriausi draugai esame: aš – piršlys - ir jaunikis. Piršlys jaunajam visada visom išgalėm padeda susirasti žmoną. Tikriausiai šiandieną tokiame būryje atsiras svečių, kurie nelabai gerai pažįsta jaunąjį. Todėl leskite man trumpai papasakoti jo biografiją.
Bernužėlis, žalias dobilėlis, .......... ( jaunojo vardas) vadinasi. Ne koks senas bernas, o pačiame žydėjime vyras, Lietuvos žemėje šaknis suleidęs, sulapojęs, štai ženytis sugalvojęs. Jaunasis bernužėlis tėvelių yra labai mylimas, giminaičių globojamas. 
Jis yra ne iš paprasto kiemo. Kiemas jo sūriais grįstas, tvoros dešromis aptvertos, stogai lašiniais dengti, šuliniai medaus pilni, vynas upeliais teka. Laukai neapsakomi, neapmatomi, įvairių gėlių pilni ir uogų, ir vaisių. 0 paukšteliai tik skraido ir gieda: rojus, rojus, rojus.
Pats jaunikaitis įvairiais gabumais pasižymėjęs, daug įvairiausių mokslų ragavęs, visą platų pasaulį pamatęs, visus vandenynus išmaišęs.
Nieko jam netruko, visko jam užteko, tik senberniu nenorėjo likti. Reikėjo jam mergeles jaunos, gražios, baltos lelijėlės, kurią aš jam suradau ir šalia pasodinau.
Taigi ką aš čia sakau, yra gryna tiesa.
Tad ir siūlau tostą už tokį šaunų jaunąjį.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >