Parduotuve Planuok Pati

Balkonas

Šis žaidimas puikiai tiks didesnėje svečių kompanijoje. Išrinkite žaidžiančiuosius:

Rekomenduojame Jūsų šventei:

  • gražuolė - jaunoji;
  • balkonas - aukštas vyriškis;
  • princas - jaunasis;
  • miškas - keli svečiai;
  • žvaigždės - kelios merginos, galima ir vyruką įmaišyti;
  • lakštingala - smulkus svečias;

Skaitoma istorija, o jos veikėjai turi vaidinti:

Gyveno kartą gražuolė (pasirodo jaunoji). Ji gyveno miške (pasirodo svečiai, vaidinantys mišką), stiklo kalne, pilyje su balkonu (pasirodo vyras, vaidinantis balkoną). Ir vieną kartą gretimos šalies princas (pasirodo jaunasis) išjojo į medžioklę (jaunasis joja). Bejodamas pasiklydo miške (mišką vaidinantys svečiai apsupa jaunąjį), sutemo pasirodė žvaigždės (pasirodo žvaigždes vaidinantys svečiai). Išaušus rytui gražuolė išėjo į balkoną (vyras, vaidinantis balkoną, paima jaunąją ant rankų) ir pradėjo dainuoti. Staiga princas išgirdo, kad kažkas labai gražiai dainuoja. Prijojo arčiau, bet gražuolės pasiekti negali, nes ji stiklo kalne. Girdi, lakštingala krūmuose čiulba (pasirodo lakštingalą vaidinantis svečias). Princas prašo, kad nuskristų lakštingala pas gražuolę ir sugiedotų nuo jo meilės giesmelę. Lakštingala skrenda, atsitūpia ant balkono ir čiulba (lakštingalą vaidinantis žmogus turi lipti ant balkoną vaidinančio žmogaus, kad šis laikytų jį. Balkoną vaidinantis žmogus laiko ir lakštingalą ir jaunąją). Gražuolei labai patiko lakštingalos giesmė. Tuojau ji princą pamatė ir pamojo jam ranka. Princas įlipo į stiklo kalną, pasiėmė gražuolę ir abu išjojo (jaunasis paima nuotaką ant rankų). Lakštingala skrido įsimylėjėliams iš paskos ir jiems čiulbėjo.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >