Parduotuve Planuok Pati

Dešimt būdų mylėti

Dešimt būdų mylėti

Rekomenduojame Jūsų šventei:

ai žodžiai iš šventojo rašto, kurie puikiai tiks vestuvėms:

  1. Klausyk be pertraukinėjimų. Kalbėti pirma neišklausius yra būdinga kvailiui (Patarlių knyga 18, 13);
  2. Kalbėk be kaltinimo. kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti. (Jokūbo laiškas 1:19);
  3. Duok negailėdamas. Per visą dieną nedorėlis geidžia, o teisusis duoda nešykštėdamas. (Patarlių knyga 21:26);
  4. Melskis be paliovos. Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu. (Laiškas kolosiečiams 1:9);
  5. Atsakyk nesiginčydamas. Geriau sausa pluta su ramybe, negu namai, kupini vaišių su vaidais. (Patarlių knyga 17:1);
  6. Dalinkis neapsimetinėdamasElgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meile visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, – Kristuje. (Laiškas efeziečiams 4:15);
  7. Džiaukis ir mėgaukis be nusiskundimų Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų (Laiškas filipiniečiams 2:14);
  8. Pasitikėk be dvejonių. [meilė] Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. (Pirmasis laiškas korintiečiams 13:7);
  9. Atleisk nebausdamasBūkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. (Laiškas kolosiečiams 3: 13);
  10. Žadėk nepamiršdamas. Atidėta viltis susargdina širdį, o įgyvendintas troškimas yra gyvybės medis. (Patarlių knyga 13:12)
 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >