Parduotuve Planuok Pati

Dešimt įsakymų

10 ŽMONOS ĮSAKYMŲ VYRUI

Aš esu mylima žmona tavo, kuri ištraukiau tave iš senbernystės liūno, sudaužiau sukietėjusias kojines, ir išskalbiau apatines kelnes. Tau įsakau: 
1. Nemylėk kitų bobų tiktai mane vieną; 
2. Neplūsk savo pačios be reikalo; 
3. Šeštadienį švęsk ne tik su draugais bare, bet ir su manimi kino ar koncertų salėje; 
4. Gerbk uošvienę savo, nors tai tau ir labai sunku būtų; 
5. Nežudyk nei savęs nei manęs besaikiu alkoholio vartojimu; 
6. Nepaleistuvauk komandiruotėse, nes gali įvykti paleistuvystė ir iš mano pusės; 
7. Nevok centų iš rankinuko, jei reikia – gražiuoju paprašyk; 
8. Nekalbėk tiesos apie mūsų priešvestuvinius laikus; 
9. Negeisk svetimų moterų, nei svočios savo, nei pamergės, nesikėsink į jų vainikėlį; 
10. Negeisk nei vieno lito, kurį aš pasiliksiu kosmetikai. 
Mylėk savo žmoną visa širdimi, visomis proto jėgomis, o savo uošvę kaip pats save.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

10 VYRO ĮSAKYMŲ ŽMONAI

Aš esu mylimas vyras tavo, kuris išvedžiau tave iš uošvijos senmergystės namų ir tau įsakau: 
1. Neturėk kitų vyrų, tiktai mane vieną; 
2. Netark vyro vardo bloguoju be reikalo; 
3. Šventadienį švęsk su savo vyru karčemoje; 
4. Nežudyk girto vyro su kočėlu; 
5. Gerbk bent jau tuos vyro draugus, kurių dar nosys nepamėlo; 
6. Nepaleistuvauk išvykus vyrui į komandiruotę; 
7. Nevok vyro užslėptų centų, nepanaudok jų kefyrui, jeigu jie skirti alui; 
8. Nekalbėk netiesos apie mylimą savo vyrą; 
9. Negeisk piršlio, nei vieno pabrolio ir šiaip nė vieno laisvo vyro; 
10. Negeisk nė vieno lito, kurį vyras pasiliko (pachmielkai) atsipagiriojimui; 
Mylėk savo vyrą visa širdimi, visomis proto jėgomis, o jo draugus – kaip pati save.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >