Parduotuve Planuok Pati

Dokumentų atidavimas ir valdžios rinkimai

Piršlys pasisveikina su svečiais, garsiai perskaito santuokos liudijimą:

Sveiki susirinkę, mieli sveteliai. Visi mes čia esame svarbia proga: ....(jaunosios vardas) ir ....(jaunikio vardas) ką tik sukūrė naują šeimą. Aš turiu to įrodymą. 

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Skaitomas santuokos liudijimas. Piršlys tęsia:


Pirmasis tostas tegul bus už šį svarbų dokumentą ir už šiuos du jaunus žmones, kurie sukūrė ................. (nauja jaunųjų pavardė) šeimą. Atiduodame Jums patiems šį dokumentą saugoti ilgus metus.

Po tosto piršlys kreipiasi į svečius:

Bendrai tvarkai palaikyti būtina išsirinkti vietinę valdžią. Rinkimai – malonus dalykas, todėl kviečiu vienus balotiruotis, o kitus – balsuoti.

Svočia pritaria:

Manau, kad pats viršiausias prie šio stalo bus piršlys. O kad nebūtų abejonių, jog jis labiausiai tinkamas, trumpai jį charakterizuosiu:
Vyras šis kaip reta tvirtas,
Matos – ne iš kelmo spirtas.
Skaito knygas trim kalbom,
Groja tik retom progom.
Jo be to dar sveikas protas,
Bet blogiausia – jis ženotas.
Turi daug puikių savybių,
Tai ne vyras – įžymybė.

Piršlys sako:

Na o koks viršininkas be sekretorės? Manau, kad tinkamiausia kandidatūra bus svočia. Keletas žodžių apie ją:
Ši šauni dama,
O be to – mano žmona,
Trijų mėnesių kalbėjo,
Metų jau į šokius ėjo.
Ir dabar šoka, dainuoja,
Ir tuo vyrus privilioja,
Turi nuostabių gabumų,
Pilną spintą naujų rūbų.
Šiandien dar puikių savybių
Pasakyčiau aš daugybę,
Bet nuo seno taip jau yra – 
Gera prekė save giria.

Svočia kreipiasi į svečius:

Mieli sveteliai, mes jau save išsirinkome, o dabar siūlykite kandidatus į tokias pareigybes:
Stalo viršaičiai – taurininkai
Juristas –teisingumo ministras
Meilės ministras
Visų vestuvių komendantas, kad viską matytų ir laiku į lovas suguldytų
Gaisrininkas – malšinti gaisrams šachtose bei skatinti gaisrus pabrolių ir pamergių širdyse.

Išrenkama šventės valdžia, visi kviečiami vaišintis.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >