Parduotuve Planuok Pati

Dokumentų pristatymas

Piršlienė skaito žodžius:

Brangūs Jaunieji, Gerbiami tėveliai, artimieji ir svečiai. Šiandien santuokų rūmuose, skambant Mendelsono valsui, žiedus sumainė .......... (jaunosios vardas) ir ......... (jaunojo vardas).

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Parodomi dokumentai, piršlienė tęsia:

Šį iškilmingą momentą, jaunavedžiai pažadėjo, kad bus vienas kitam ištikimi, vienas kitą mylės ir gerbs, negailės jėgų gyvenimo sunkumams įveikti. Kartais reikia vieno žodžio suprasti, vieno vienintelio žodžio paguosti ir vieno vienintelio žodžio atleisti. Tebūnie Jūsų gyvenimas toks gražus, kaip esate Jūs šiandien, tebūnie jis toks turtingas, kaip šis stalas ir toks įdomus, margas, kaip šie žmonės, atėję atšvęsti Jūsų laimingos dienos. Lai ši diena, pradėta duona ir druska, visam gyvenimui pavirsta medumi. Leiskite pasveikinti visus čia susirinkusius į vestuvių puotą, ir kartu atsinešusius gerus balsus, miklias kojas, gerą skrandį, saldžias lūpas, nepakartojamą šypseną, mylinčią širdį ir gerą nuotaiką. Prašome visus prisipilti taures, o  .......... (jaunosios vardas) ir ......... (jaunojo vardas) kviečia jus visus dalyvauti savo pirmoje bendro gyvenimo šventėje.

Tęsia piršlys:

Leiskite pakelti tostą, Už Jus, kad laimė gėlėmis žydėtų,
Už šviesų kelią, platų uostą,
Jaunieji, leiskite pakelti meilės tostą.
Dabar Jūs eikite abu rankas ištiesę
Tokie be galo artimi ,
Per visą žemę eikit dviese 
Po mėnesienos lietumi .
Laikykitės, kaip medžiai vienas kito
Visom šakom, šaknim ir širdimis .
Tegul po kojomis Jums žvaigždės krinta
Ir širdys dega ugnimi ...
Į vieną šeimą susiburę 
Per visą žemę eikite kartu.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >