Parduotuve Planuok Pati

Įsipareigojimai

JAUNOJO ĮSIPAREIGOJIMAI JAUNAJAI

Aš ………………….. būdamas sveiko proto, Jūsų akivaizdoje iškilmingai pasižadu:

Rekomenduojame Jūsų šventei:

1. Būsiu geru tėveliu. Skalbsiu ne tik vystyklus, bet ir žmonos kailį.
2. Pakelsiu darbo našumą, ir penkiavaikio planą įvykdysiu per keturis metus.
3. Naminės varymo aparatą perdirbsiu atgal į dulkių siurblį.
4. Dvi savaites po algos apsieisiu ir be žmonos.
5. Už netyčia padarytus griekus su kaimynėm – neatsakau.
6. Migdysiu žmoną visą naktį, o kai šešiom atsikels, kas 15 – iolika minučių sakysiu meilius žodžius.
7. Jei žmona mane muštų, tai bėgsiu į kaimyno rūsį. Ten nuo vyro jo žmona slepiasi.
8. Dėl strainumo neužmiršiu ir burnelę išlenkti.
9. Namo grįšiu pavargęs. Tegul žmona, viską dirbdama, figūrą taiso.
10. Negailėsiu lito pragerto su žmona.

Jaunasis...................

JAUNOSIOS ĮSIPAREIGOJIMAI JAUNAJAM

Aš ……………… būdama sveiko proto, Jūsų akivaizdoje, iškilmingai prisiekiu:

1. Jei vyras neparneš algos, šaltieną virsiu iš jo galvos.
2. Su vyru elgsiuosi kaip su šunimi: gerai maitinsiu, prieš plauką neglostysiu, retkarčiais paleisiu nuo grandinės palakstyti.
3. Tikrai gerbsiu vyro draugus, bet ir kočėlas rankoj bus.
4. Griekų nedarysiu, bet jei vyras meilėje bus šaltas, tai nelaikysiu už grieką tai, kad vaikai bus panašūs į kaimynus.
5. 8 – ias valandas miegosiu, 8 – ias valandas svajosiu, 8 – ias vyrui ant nervų grosiu.
6. Penkvaikio planą įvykdyti neskubėsiu, kad nebūtų broko.
7. Vyro medžioklinį šautuvą perdirbsiu į dešrų kimšimo aparatą.
8. Saugosiu vyrą nuo kortų, arielkos ir svetimų bobų žabangų.
9. Neleisiu vyro į komandiruotes ilgiau kaip trims dienoms, kad neįvyktų paleistuvavimas tiek iš jo, tiek iš mano pusės.

Jaunoji ..............

 

 

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >