Parduotuve Planuok Pati

Išlydėjimas su duona ir vandeniu

Išlydint jaunąjį pasiruoškite tėvų namuose naminės duonos ir šaltinio vandens ąsotį. Išlydėdami skaitykite šiuos žodžius:

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Senovės lietuviai tikėjo, kad žmogus gyvena du gyvenimus: vieną iki santuokos, kitą po santuokos. XXX (jaunikio vardas), šiandien, Tu tarsi peržengi slenkstį iš vieno gyvenimo etapo į kitą, sudėtingesnį, atsakingesnį, bet kartu ir prasmingesnį gyvenimą. Ši diena – tai virsmas. Iš nerūpestingo jaunuolio šiandien tu virsti vyru, žentu, savo šeimos galva. Prieš pradedant šią šventę ir vestuvių apeigas, kviečiu visus išgerti tyro šaltinio vandens, kad jis nuplautų kasdienines dulkes nuo mūsų minčių ir širdžių ir kad apsivalę galėtume šiandien išlydėti XXX (jaunikio vardas).

Visi geria vandenį. Skaitoma toliau:

Mūsų protėviai tikėjo, kad pirmoji vestuvių diena simbolizuoja visą gyvenimą santuokoje. Todėl mes linkime, kad Tavo didžioji diena būtų graži, džiugi, romantiška dviejų įsimylėjusių širdžių šventė. Taigi norėtume pakviesti visus pakelti šampano taures už Tavo sėkmę, Tavo Didžiąją šventę.

Visi geria šampaną. Išgėrus tęsiama:

Vestuvių apeigos yra neatsiejamos nuo daugybės įvairių ritualų, kuriuos šiandieną reikės atlikti. Visų pirma kviestume Tave atriekti duonos. Šiandien, XXX (jaunikio vardas), Tu paliksi šeimą, kurioje gimei, tam, kad sukurtum savo šeimą, pradėtum naują gyvenimą. Užvėręs savo tėvų namų duris, į savo vaikystės namus Tu sugrįši jau nebe vienas, o kartu su žmona. Todėl duonos kampo atriekimas ir palikimas saugoti reiškia, kad visada grįžęs pas tėvus, rasi čia sau ir savo šeimai paguodą, užuovėją, poilsį, duonos kąsnį.

 Jaunasis atriekia duonos ir paduoda mamai ar tėvui. Skaitoma toliau:

Šiandien mes turime padėkoti XXX (jaunikio vardas) tėvams už tai, kad išaugino gražų, protingą ir tvirtą vyrą. Rodos taip neseniai margą pasaulį išvydo jūsų sūnus, o šiandien jis jau užaugęs tvirtas vyras, kuriuo didžiuojasi tėvai. Šiandien jis pradeda naują - savo šeimos kelią. Palaiminkite sūnų ir palinkėkit jam laimingo kelio.

Tėvai palaimina sūnų. Visi keliauja pas jaunąją. Čia skaitomi tie patys žodžiai:

Senovės lietuviai tikėjo, kad žmogus gyvena du gyvenimus: vieną iki santuokos, kitą po santuokos. YYY (nuotakos vardas), šiandien, Tu tarsi peržengi slenkstį iš vieno gyvenimo etapo į kitą, sudėtingesnį, atsakingesnį, bet kartu ir prasmingesnį gyvenimą. Ši diena – tai virsmas. Iš nerūpestingos merginos šiandien Tu tampi savo šeimos šeimininke, žmona, marčia. Tu paliksi šeimą, kurioje gimei, tam, kad sukurtum savo šeimą, pradėtum naują gyvenimą. Užvėrusi savo tėvų namų duris, į savo vaikystės namus Tu sugrįši jau nebe viena, o kartu su vyru. Todėl duonos kampo atriekimas ir palikimas saugoti reiškia, kad visada grįžusi pas tėvus, rasi čia sau ir savo šeimai paguodą, užuovėją, poilsį, duonos kąsnį.

Nuotaka atriekia duonos ir paduoda savo motinai arba tėvui. Visus svečius pakviečiame gerti šampano:

Mūsų protėviai tikėjo, kad pirmoji vestuvių diena simbolizuoja visą gyvenimą santuokoje. Todėl mes linkime, kad Tavo didžioji diena būtų graži, džiugi, romantiška dviejų įsimylėjusių širdžių šventė. Taigi norėtume pakviesti visus pakelti šampano taures už Tavo sėkmę, Tavo Didžiąją šventę.

Galiausiai prieš kelionę simboliškai visi išgeria vandens:

Prieš paliekant šiuos namus, kviesčiau visus išgerti tyro šaltinio vandens, kad jis nuplautų kasdienes dulkes nuo mūsų minčių ir širdžių ir kad tyri, apsivalę galėtume šiandien švęsti kartu su jaunaisiais.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >