Parduotuve Planuok Pati

Išlydint jaunuosius iš nuotakos namų

Piršlys tik atvykęs pasisveikina ir pradeda girti jaunikį:

Šis puikus jaunikaitis ...... (jaunikio vardas) vadinasi. Ne koks senas bernas, o pačiame jėgų žydėjime ženytis sugalvojo. Jaunasis bernelis tėvelių yra labai mylimas, giminaičių globojamas. Jo namų kiemas sūriais grįstas, tvoros dešromis aptvertos, stogai lašiniais dengti, šuliniai medaus pilni, vynas upeliais teka, sodai įvairiausių gėlių ir vaisių pilni, o paukšteliai tik skraido ir čiulba: rojus, rojus, rojus. Pats jaunikaitis daug įvairių mokslų baigęs, visą platų pasaulį pamatęs, visus vandenynus išmaišęs. Nieko jam netrūko, visko jam užteko, tik senberniu nenorėjo likti. Prireikė jam mergelės jaunos, gražios, baltos lelijėlės. Girdėjau aš, kad šitoj sodyboj pati šauniausia mergelė gyvena, tai ir prašau tėvelių išleist savo dukrelę už šio šaunaus bernelio.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Svočia atsako:

Tikrai šioje gryčioje gyvena pati gražiausia ir geriausia mergelė. Jos veidelis jūros putelėm praustas, plaukeliai deimantų šukom šukuoti, kojelės šokių išmiklintos, rankelės darbų išlavintos. Močiutė darželį sėt ją išmokė, senelis išmintim dalinosi, šilko rūbais motulė ją rengė, o tėvelis kraitį sukrovė - su penkiais vežimais neišvešit.

Po šių žodžių svočia atveda netikrą jaunąją. Piršlys sako:

Nu svočiut tu ir atvedei mergelę, šios mergelės piršteliai per ploni darbeliams dirbti, žiedeliam mūvėti. teks jai dar metelius kitus palūkėti. O kad labai neverktum še mergyt saldainį.

Svočia atsikerta:

Oi kad jau tokie protingi tai atsakykit mįsles:

1. ko netenka jaunoji ištekėjusi? ( pavardės)
2. kokia žmona gali padaryti vyrą laimingą? ( svetima)
3. ko neturėjo Adomas rojuje? ( uošvienės)
4. kokia moteris gali visada pasakyti kur jos vyras? ( našlė)
5. kada stovi piršlys ant vienos kojos? ( kai aunasi kelnes)
6. tavo, bet nepačiupinėsi? ( vyro alga žmonos piniginėje)

Kai jaunikis su pabroliais atsako į klausimus, svočia tęsia:

Tai kad įsitikint jūsų rimtais ketinimais parodykit aukso žiedelius.

Pamačiusi vestuvinius žiedus, svočia pateikia užduotį:

Jūsų ketinimais įsitikinom. Tik jaunoji užrakinta po devyniom spynom devynias raktais, o raktas išmestas giliai giliai, teks jums raktelį išsitraukt ir jaunąją susirast.

Atnešama taurė su gėrimu (gali būti vynas ar vanduo), kurios dugne raktas. Išgerti taurę padeda pabroliai. Išgėrus su raktu atrakinamos durys, o už jų nuotaka. Ši surasta užriša piršliui juostą (mazgas po dešine ranka). Svočia įsega gėlę piršliui. Jis svočiai paduoda puokštę. Jaunoji įsega gėlę jaunajam. Jis paduoda jaunajai puokštę. Jaunieji pristato poras. Pamergės įsega pabroliams gėlytes. Pabroliai įteikia gėles pamergėm. Kai viskas atlikta, svočia sako:

Štai koks šaunus pulkas šiandien mus lydės kelionėj. Tik, kad jaunamartė dar be rūtų vainikėlio, tad paprašysiu mamytės šį jaunystės simbolį įsegti.

Mama įsega vainiką į kairę pusę. Svočia pakviečia iškelti taures:

Siūlau pakelti taures už .... (jaunosios vardas) jaunas dieneles, už jos vaikystę, už šiuos namus, kurie ją užaugino, už šitą lizdelį iš kurio ji išskrenda ir už laimingą tolimesnį kelią.

Piršlys paprašo pamergių ir pabrolių papuošti mašinas. Prieš išvažiuojant svočia taria:

Brangūs jaunieji – dar taip neseniai buvote patys mažiausieji! Buvo jūsų pirmoji šventė, džiuginusi tik tėvelius, kada jums uždegė tik vieną žvakutę ant pirmojo šventinio torto. Jūs už tai padėkojote švelnia vaikiška šypsena, pirmu žodeliu MAMA, TĖTE. Pirmą liūdną ašarą pastebėjot jūs, tėveliai. Saugojo nuo nelaimių jūsų švelnios rankos. Šiandien jie pradeda žengti nauju gyvenimo keliu.

Piršlys tęsia:

Tėveliai, palaiminkite savo vaikus.

Tėvai laimina vaikus. Po palaiminimo visi ruošiasi kelionei. Piršlys sako:

Mums laimingos kelionės, o jums pasilikusiems gražaus laukimo.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >