Parduotuve Planuok Pati

Jaunojo biografija

Brangūs svečiai, visi čia esantieji, jauni ir seni, visi vyriškosios ir moteriškosios giminės atstovai. Aš, kaip Piršlio draugas Jokūbas Kreivagalvis, noriu tarti keleta žodelių, ir kaip įpratęs papasakosiu apie Piršlio nuveiktą darbelį.

Negirdamas Piršlio, galiu pasakyti, kad jaunikį surado kaip reikiant: vyras iš stuomens ir iš liėmens XXX (jaunikio vardas) vadinamas. Išvydo pasaulį tolimame AAA (jaunikio gimtinė) krašte, ant Baltijos jūros kranto, kur žmonės turtingai gyvena, pinigų neskaito ir šunų nelaiko. Alų statinėmis, o šnapsą katilais geria. Jau gimęs vaikas, paėmęs iš tėvo rankų kvortą šnapso išgėrė ir paprašė tėvą nupirkti šauninką. Laimingas tėvelis jo pageidavimą įvykdė ir laimingas XXX (jaunikio vardas) nevieną desietką vilkų ir lokių su tėvo nupirkta patranka paklojo. Medžioklė, nerūpestingas ir linksmas gyvenimas mūsų jaunikį užgrūdino ir padarė labai vikriu ir greitu. Ilgą laiką mūsų jaunikis gubernijoje buvo pats greičiausias žmogus. Per dieną jis laisvai kelis kartus nubėgdavo į BBB (jaunosios gimtinė) ir atgal. Su juo negalėjo lenktyniauti joks arklys. O kartą bėgdamas iš BBB (jaunosios gimtinė) namo, jis aplenkė net BBB(jaunosios gimtinė) klebono šunį, kuris pagal prezidento Adamkaus išduotą Pačportą buvo pats greičiausias šuo ne tik Lietuvoj, bet ir Rusijoj.

Labai anksti pasireiškė mūsų jaunikio gabumai. Truputį pasimokęs pradinėje, savo žiniomis jis aplenkė beveik visus mokytojus ir gudriausią parapijos žmogų “Zakristijoną”. Po to išvyko į CCC (vieta, kur jaunikis mokėsi) mokslų semtis. Galima sakyti, kad atvykdamas atvyko ne tuščiomis rankomis, o atsivežė aparačiuką dantims be skausmo traukyti, kurį buvo gausiai išbandęs ant savo parapijiečių, todėl neatsiktinai šiandien CCC (žmonės, kur jaunikis mokėsi) ir kitokie -piškiai ir kitų apylinkių gyventojai daug valgo bulvių košės ir kitų minkštų daiktų.

Besimokydamas jaunikis ir toliau garsėjo kaip įžymus konstruktorius ir išradėjas. Jis sukonstruoja prietaisą, kurio dėka kiėkviena višta, ant jo užrašo padėjimo datą, gamintojo pavadinima, asmens kodą ir uždeda anspaudą. Šis aparatėlis leido vištų fermose panaikinti keletą etatų, o be to, įgalino žinoti šviežius ar senus kiaušinius jie perka.

Prisimindamas senuosius ir mažai išmanančius AAA (jaunikio gimtinė) mokytojus, ypatingo susidomėjimo nerodė. Galbūt artimiausia pažintis jį rišo su viena mergina, su kuria jis dažnai susitikinėdavo ir diskutuodavo įvairiais klausimais. Kadangi mokslai daug laiko neatimdavo, XXX (jaunikio vardas) energingai pasineria į visuomeninę politinę veiklą. Jo dėka įkuriamos studentų gyvenime didelį vaidmenį vaidinančios organizacijos, tokios kaip ”Skilvio draugija”, ”Septynių perdžiančių brolių draugija”, ”Jaunųjų cielkučių ordinas”. Eilę metų AAA (jaunikio vardas) vadovavo arklių kaustymo kursams, tuo įnešdamas didelį indėlį į kolūkinio kaimo suklestėjimą. Dėka neeilinių gabumų AAA(jaunikio vardas) tapo žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje plačioje Europoje. Jis organizuoja mitingus, solidarizuojasi su kovojančia Balkanu liaudimi, Irako pogrindžio patriotais, renka aukas naujam restoranui “Pabučiuok į kaklą” pastatyti, o kadangi yra švaraus proto ir gerai moka anglų kalbą, tai su juo iki pat mirties konsultavosi Anglijos premjer-ministras Čerčilis. Turėdamas laiko mūsų jaunikis plačiai ir giliai pasineria į mokslinį tiriamajį darbą “Jaunųjų cielkučių ordine”. Čia jis atkreipia dėmesį į vieną pacankę, kuri labai aktyviai prisidėjo prie šios organizacijos veiklos. Iš arčiau susipažinus pasirodo kad tai YYY (jaunosios vardas). Deja, deja, nuo to laiko mūsų jaunikis labai pasikeitė. Veltui jo laukdavo Balkanų liaudis, Irako patriotai, nes beveik visą laiką jaunikis praleisdavo su YYY (jaunosios vardas). Ir todėl neatsitiktinai šiandieną mūsų sveteliai švenčia XXX (jaunikio vardas) ir YYY (jaunosios vardas) vestuves. Todėl man, kaip meilės reikalų žinovui, jūs turite būti dėkingi, kad šitie du balandėliai susigrūdo į vieną lizdelį. Todėl pakelkime taures, kad jų giesmelė gražiai nuskambėtų, o lizdelis naujais geltonsnapiais praturtėtų.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >