Parduotuve Planuok Pati

Jaunųjų išlydėjimas - užduotys jaunajam

I variantas

Piršlienė laukia jaunojo su pabroliais atvykstant. Šiems atvykus pateikiama pirmoji užduotis:

Na šaunus jauniki, linksmi pabroliukai, aštrialiežuvi piršly, ko gi čia atvykote? Ar į mūsų mergeles gulbeles pažiūrėti? Aš, svočia, laikau ir saugau raktą nuo mūsų didžiausio bei gražiausio turto ir jį atiduodu tik to vertiems. Tuoj pamatysim, ar jus į vidų įsileisti, ar vis tik pavaryti ten, iš kur atvykote. Mielasis jauniki, tau teks pirmąjam įkopti į šį kalną (piršlienė rodo į laiptus), o kiekvienam žingsny pasakyti po du meilius žodelius apie savo išrinktąją. Pamatysim, ar tikrai ją taip myli, kaip piršlelis mums pasakojo!

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Kai jaunikis užlipa laiptais, piršlienė paduoda jam didelę taurę, pripiltą vandens bei keletą ilgų šiaudelių. Taurėje įmestas raktas. Piršlienė sako:

Na į kalną užkopei, o dabar teks nerti į giliausią ežerą raktelio nuo savo mylimosios širdies ieškoti. Jauniki su pabroliukais, imkite šią taurę ir išgerkite ją iki dugno. Dugne rasite raktą, kuriuo galėsite atrakinti šių rūmų duris.

Atlikus šią užduotį visi įleidžiami į nuotakos namus. Namuose ant grindų išdėliotos pėdutės į visus kambarius. Piršlienė sako:

O dabar paskutinioji užduotis, mielas jauniki, tu stovi kryžkelėj, kaip matai yra daug kelių, tačiau tik vienas tikrasis, kuris nuves pas tavo mylimąją. Išsirink, kuris tas kelias ir susirask nuotaką.

Jaunasis pagal pėdutes suranda, kuriame kambaryje yra jo nuotaka. Toliau pristatomos poros, pamergės įsega gėlytes pabroliams, tėvai palaimina vaikus. Visi išgeria šampano ir išsiruošia į kelią.

II variantas

Piršlienė su pamergėm eina pas jaunąją. Jaunoji paslepiama. Piršlienė pasiruošia pripiltą taurę vyno ar sulčių (jei jaunasis nepageidauja gert vyno, reikia dėl to iš anksto susitarti) ir įmeta į ją raktą. Ateina visi vyrai. Jaunikis atsineša jaunosios batelį. Jaunikis sako:

Buvom susitikę vieną kartą, išmušė 12, ji dingo, paliko batelį, sakė kad čia gražuolė gyvena, atvažiavom ieškoti.

Piršlienė atsako:

Daug gražuolių turim, gali išsirinkti, gal kuriai batelis tiks. Bandyk laimę.

Susodinamos pamergės. Jaunikis visoms matuoja batelį. Nei vienai batelis netinka. Piršlienė sako:

Turim dar vieną labai gražią, bet ji užrakinta už tvirtų durų, o raktas nuo tų durų - paskendo.

Piršlienė paduoda taurę bei toliau tęsia:

Šis vynas išlaikytas tamsiuose rūsiuose 50 metų, ir kad ištrauktum raktą, turėsi jį išgerti. Tau gali padėti tavo palyda - pabroliai.

Išgėrus vyną piršlienė sako:

Na, bandyk rakinti duris ir ieškoti jaunosios.

Jaunikis matuoja batelį. Tinka.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >