Parduotuve Planuok Pati

Kruizas

Kiekvienam žaidėjui išdalinama po kortelę. Žaidėjai susėda ant suolo arba kėdžių, kurios sustatytos į eilę. Kai skaitant tekstą žaidėjas išgirsta savo vardą, jis turi apibėgti aplink suolą. Istoriją patartina skaityti per mikrofoną, nes paprastai būna daug triukšmo, o laukti kol svečiai nutils, nebus kada.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Jums reikės šių kortelių: kapitonas, šturmanė, mokyklos direktorius, policininkas, vaikų auklė, laisvo oro direktorius, gydytojas - ginekologas, žurnalistė, pieno baro direktorius, trys klasiokai (klasiokai bėga visi trys kartu ir švilpia su švilpukais).

Kruizas

Kapitonas nusprendė ištaisyti savo jaunystės klaidas ir pasiūlė visiems geriausiems draugams poilsinį kruizą aplink pasaulį. Pasikvietęs savo geriausią draugą pieno baro direktorių nutarė savo bičiuliams padaryti staigmeną. Pirmiausia į kelionę pasikvietė savo dešinę ranką - šturmanę, o ši, žinoma, niekur nekeliauja be geriausio savo draugo - gydytojo - ginekologo. Kapitonas, kad kelionė būtų smagesnė, jam ir jo draugui pieno baro direktoriui nusprendė pasiimti 3 klasiokus. Tad šie niekur nekeliauja be savo auklės, o jo žmona - šturmanė prisiminė draugus - mokyklos direktorių bei žurnalistę. O kad kelionė būtų saugi kapitonas nepamiršo pasikviesti policininko. O į kelionę baisiausiai užsigeidė vykti policinko draugas laisvo oro direktorius. Pirmoji į laivą įlipo šturmanė, jai iš paskos klasės draugai: mokyklos direktorius ir žurnalistė. Nuo jų neatsiliko gydytojas - ginekologas. Jie nesukėlė policininkui įtarimo. Tačiau, kai į pirmąjį denį buvo nuspręsta sulaipinti 3 klasiokus kartu su pieno baro direktoriumi ir laisvo oro direktoriumi bei vaikų aukle kilo sąmyšis. Kapitonas nusprendė visus šiuos dalyvius: 3 klasiokus, pieno baro direktorių, auklę, laisvo oro direktorių apgyventinti viršutiniame denyje. Todėl paskui šturmanę, jos gydytoją - ginekologą, klasės draugus: mokyklos direktorių ir žurnalistę į liukso apartamentus patraukė ir 3 klasiokai, kartu su pieno baro direktoriumi, laisvo oro direktoriumi ir aukle. Policinkui 3 klasiokai pasirodė įtartini tipai ir jis apie tai pranešė kapitonui. Kapitonas apie policinko įtarimus papasakojo šturmanei, o ši savo nuogąstavimais pasidalijo su savo klasės draugais: mokyklos direktoriumi ir žurnaliste bei geriausiu savo draugu gydytoju - ginekologu. Žurnalistė su policininku ėmėsi tyrimo. Pirmiausia apklausė vaikų auklę, paskui pokalbiui išsikvietė laisvo oro direktorių. Laisvo oro direktorius paprašė policinko, kad jis jį apsaugotų nuo 3 klasiokų ir pieno baro direktoriaus, nes jis šiuo metu užsikodavęs ir bijo pasiduoti pagundai. Policinko ir žurnalistės įtarimai pasitvirtino. O šie savo ruoštu pranešė kapitonui ir šturmanei. Kapitonas visus savo svečius: policiniką, pieno baro direktorių, mokyklos direktorių, vaikų auklę, 3 klasiokus, laisvo oro direktorių, gydytoją - ginekologą, žurnalistę pasikvietė į savo apartamentus. Šturmanė atnešė visiems svečiams šampano, taigi visi kapitonas, šturmanė, policinkas, pieno baro direktorius, mokyklos direktorius, žurnalistė, gydytojas - ginekologas, auklė, laisvo oro direktorius ir 3 klasiokai ėmė švęsti ir tapo neišskiriamais draugais. Taigi tai visas pasakojimas apie šį nuostabų kruizą.

Panašaus principo kiti šio žaidimo variantai:

I variantas

Žaidimui reikia 6 žaidėjų (Karaliaus, Karalienės, Vežiko, Dešinio žirgo, Kairio žirgo, karietos,). Žaidėjai susėda ant kėdžių. Vežikas, Karalius, Karalienė per vidurį, karieta ir žirgai iš šonų . Pasakotojas seka pasaką, o kiekvienas žaidėjas išgirdęs savo vardą, turi atsistoti, apibėgti savo kėdę ir atsisėsti atgal.

Vienoje didelėje karalystėje gyveno Karalius ir Karalienė. Kartą jie gavo kvietimą apsilankyti svečiuose pas kaimyninės karalystės Karalių ir Karalienę. Karalius pasikvietė Vežiką ir liepė patikrinti karietos ratus ir pakinkyti pirmą žirgą, o paskui antrą žirgą. Oras pasitaikė puikus. Karieta smagiai sau riedėjo miško taku. Vežikas ramiai snaudė, o Karalius ir Karalienė aptarinėjo karalystės reikalus. Tik staiga per taką perbėgo kiškis. Dešinys žirgas išsigandęs pasibaidė, Karietos ratas įkliuvo į kelio duobę, Vežikas nukrito nuo pasostės, Karalius trenkėsi galva į karietos stogą ir įsistatė gumbą, o Karalienė apalpo. Vežikas šiaip taip sustabdė iš pradžių Dešinį žirgą, paskui Kairį žirgą ir ėmėsi karietos rato tvarkymo, o tada patikrino kairį priekinį karietos ratą, dešinį priekinį karietos ratą ir dešinį užpakalinį karietos ratą. Kairį užpakalinį karietos ratą reikėjo keisti. Vežikas Karaliui pasakė, kad tai užtruks. Karalius tuo metu kaip tik gaivino Karalienę. Karaliaus kaktoje švietė didelis gumbas. Vežikas iškinkė iš pradžių Kairį žirgą, tada Dešinį žirgą ir paleido ganytis. Tada ėmė keisti karietos ratą. Dešinys priekinis karietos ratas, Kairys priekinis karietos ratas ir Dešinys užpakalinis karietos ratas taip pat vos laikėsi todėl Vežikas juos priveržė stipriau. Kol Vežikas tvarkė visus Keturis karietos ratus, Karalius ir Karalienė susėdę po medžiu papietavo. Netrukus visi Keturi karietos ratai buvo sutaisyti, abu žirgai pakinkyti tad Karalius, Karalienė ir Vežikas toliau tęsė kelionę. Netrukus visi atvyko pas kaimyninės karalystės Karalių ir Karalienę. Kol mūsų Karalius ir Karalienė svečiavosi pas kaimyninės karalystės Karalienę ir Karalių, Vežikas pailsėjo, Dešinys žirgas ir Kairys žirgas pasiganė, o kaimyninės karalystės Vežikas pasliūlė Karaliaus ir Karalienės vežikui palošti kortomis. Už tai, kad sėkmingai sumetė kortų partiją, vežikai įlipo į karietos ratus ir išgėrė po bokalą giros. Pasisvečiavę Karalius ir Karalienė nutarė važiuoti namo. Ir vėl Vežikas pakinkė arklius į karietą. Kol Vežikas laukė karietoje, Dešinys žirgas ir Kairys žirgas trypė kanopomis, o visi Keturi karietos ratai nekantravo leistis į kelionę, Karalius ir Karalienė atsisveikino su kaimyninės karalystės Karaliumi ir Karaliene, kurie buvo labai svetingi šeimininkai. Kelionė namo buvo rami. Abu žirgai žingsniavo koja kojon, Vežikas atidžiai stebėjo kelią, Karalius ir Karalienė snaudė, o visi Keturi karietos ratai sutartinai riedėjo keliu.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >