Parduotuve Planuok Pati

Laiškas dukrytei/sūneliui

Laiškas dukrytei/sūneliui

Šiuos žodžius galite panaudoti krikštynų laikraštuke Krikštuke, paskaityti šventės metu ar atspausdinti bei palikti vaikeliui atminimui:

Laiškas .... (vaiko vardas)

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Tu pats didžiausias mūsų Stebuklas, kurį mums atsiuntė Dievas – kad būtume geresni, išmintingesni, pilnesni Meilės ir Ramybės. Telaimina Dievas, kuris yra su mumis dabar ir visados. Tepadeda Viešpats, Tau mūsų vaikeli, mūsų Žmoguti, kurį mylim. Tenutolsta visoks riksmas ir pyktis. Telydi Tave suprantančių žmonių mintys ir malda. Vien tik MEILĖ yra dabar ir visados. Tu gimei iš mūsų, ir drauge skaičiuosime Tavo augimo, mokymosi ir brendimo laiką, todėl ir pasirašome šį kreipimąsi į Tave:


Mes norim, jog Tu žinotum, kad mes mylime Tave;
Atleisk mums, kuomet netenkame kantrybės, elgiamės neteisingai, kaip ir mes Tau atleisime už panašias akimirkas;
Atleisk už tai, jog kartais esame priversti Tave bausti. Suprask, mūsų bausmė skirta Tavo augimui, Tavo dvasios didybei;
Pasižadame stengtis būti vertais Tavo tėvelių vardo, mokytis drauge su Tavimi: sau ir Tau;
Kviečiame Tave bendradarbiauti: mes stengsimės padėti Tau būti geru vaikeliu, o Tu padėk mums mūsų pašaukime ir likime;
Mes stengsimės ieškoti vienybės ir minties tapatumo;
Kaip mes stengsimės būti Tau dėmesingesniais, taip ir Tavęs prašome būti dėmesingesniu mums;
Mes prašome priimti mūsų taisykles, nors kartais jos ir ne visai suprantamos. Patikėk, kartais mes žinome geriau ir linkime Tau visa ko geriausia;
Tebūnie Tau pavyzdys patys iškiliausi žmonės, į kuriuos mes visi kartu drauge lygiuosimės elgesiu ir pastangomis.


Mamytė ir tėvelis


Lapai spausdinimui
 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >