Parduotuve Planuok Pati

Mergaitės krikštynos

Mergaitės krikštynos

Svečiai ir krikšto tėvai susirenka krikšto vaikelio namuose. Kai visi susirinkę, pradedame šventę. Mama paklausia krikšto tėvelių, ar šie sutinka jais būti:

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Kiekvienam Dievas paskiria angelą, kuris ant savo delno neša laimę, ant lūpų meilę, širdelėje – tikėjimą, akytėse viltį. Kiekvieną vaikelį visad globoja mažas angeliukas. Sakoma, kad krikšto tėvai išrenka vaikeliui angeliuką bei patys visą gyvenimą ir visomis išgalėmis globoja savo krikšto vaiką. Mielieji krikšto tėveliai, ar sutinkate XXX (vaikelio vardas) palydėti iki krikšto, o vėliau prisiimti atsakomybę bei dorai auklėti ir globoti XXX (vaikelio vardas)?

Krikšto tėveliams atsakius, kad sutinka, mama pakviečia krikšto tėvelius, kad šie nupraustų bei aprengtų mergaitę. Krikšto mama gali būti pasiruošusi į batuką slapta įdėti pinigėlį, kad krikšto dukrelė būtų laiminga ir turtinga. Laikas fotosesijai. Svečiai visas mašinas papuošia balionais. Prieš kelionę krikšto mama įteikia dovanas:

Pagal senovės papročius krikšto mama vaikui padovanodavo cukraus, kruopų, muilo, pinigų, kad gyvenime sotus ir švarus būtų. Tad norime juos padovanoti XXX (vaikelio vardas). Taip pat dovanojame:

česnako skiltelę, kad saugotų nuo piktosios dvasios
riestainių, kad čiulptuko nereikėtų
cukraus, kad pienas saldus būtų
vilnones kojines, kad nesušaltų ir sveika būtų
angeliuką, kad angelą sargą įsigytų
šiaudinį sodą, kad lemtų lengvą gyvenimą
mažą pintinėlę, kad turėtų kur velykinį margutį įsidėti
lininį rankšluostį, kad tvarkinga būtų
šermukšnio šakelę, kad nuo piktų laumių saugotų.
Dabar visus kviečiame vykti į bažnyčią,

Po fotosesijos visi vyksta į bažnyčią. Važiuoja kuo tiesesnėmis gatvėmis, kad krikštadukrės gyvenimas būtų tiesus, be klystkelių. Prieš ceremoniją krikšto tėvai palypėja ant akmens su mergaite ant rankų, kad dantys būtų sveiki ir stiprūs.
Po ceremonijos visi išeina iš bažnyčios. Į dangų paleidžiami helio balionai su prikabintomis kortelėmis, ant kurių svečiai surašo palinkėjimus, kad šie nukeliautų „tiesiai Dievuliui į ausį“. Visi pasivaišina saldainiais, šampanu. Tuo tarpu krikšto dukrelę su tėvais pafotografuoja. Visi važiuoja į šventės vietą.
Atvykus į šventės vietą, krikšto mama sako:

Mieli tėveliai, gerbiami seneliai, tėveliai, malonūs sveteliai, šiandien mes susirinkome, kad atšvęstume XXX (vaikelio vardas) krikštą. Apie tai byloja krikšto sakramento pažymėjimas, kurį šiandien perduodame tėveliams saugoti. (perduodamas dokumentas, krikšto mama skaito žodžius, o krikšto tėtis perduoda atitinkamus daiktus).

Baltas rūbas – šventas ir skaistus. (perduodamas tėvams krikšto rūbas)
Krikšto žvakė – tu tapai šviesos vaiku. (perduodama krikšto žvakė)
Baltas pūkas – lengvas ir švelnus
Suks aplink tave gyvenimas ratus.
Rūta ši žalioji (paduodama dėžutė su rūtų šakele)
Tau doros ir pagarbos įdiegs vertybę.
Visą tai kartu sudėjus 
Ir gražiai gyvenimą pradėjus
Atsivers tau kelias į platybes.
Nepamiršk dėžutės šios atvert tą dieną
Kai Komunija įeis į tavo širdį šviesią.
Ir kai nuotakos suknelė puoš tave balta
Prisimink vertybes šias, 
Kurias tau dovanojo krikšto tėtis ir mama.

Mieli sveteliai, Jūs taip pat norite iš visos širdies pasveikinti mažąją krikščionę, tad prašau tai ir padaryti (svečiai pakviečiami įteikti dovanas). Na, o dabar visus kviečiame prie vaišių stalo, vaišinkitės, kad XXX gyvenimas būtų turtingas ir džiaugsmingas.

Susėdus prie stalo, krikšto tėtis sako:

Kad ši šventė vyktų sklandžiai ir visi išeitų sotūs ir laimingi, man reikės keleto padėjėjų, kurie padės pasirūpinti šia švente ir stengsis, kad visų taurės būtų pilnos. Man reikės keturių darželio auklėtojų, kurie prižiūrėtų savo grupes (išrenkami keturi žmonės, jiems ant kaklo krikšto mama užkabina soskes bei į rankas įteikia barškučius). Pirmasis bitučių auklėtojas, antrasis – meškučių auklėtojas, trečiasis – tigriukų auklėtojas, na ir paskutinysis, bet ne ką prastesnis – drambliukų auklėtojas. Gerai vykdykite savo pareigas ir prižiūrėkite savo darželius, na, o jūs darželių auklėtiniai klausykite auklėtojų ir nebūkite išdykę.

Pavalgius karštus, krikšto mama sako:

Šiandien šioje šventėje tarp visų svetelių dalyvauja ir XXX (vaikelio vardas) močiutės. Prašome atsistoti močiutes. Kiekviena tikra močiutė moka savo anūkėlei padainuoti įvairiausių gražiausių lopšinių. Tad pažiūrėkime, mieli sveteliai, ar šios atsistojusios močiutės nėra apsišaukėlės (močiutės turi padainuoti lopšines). Na, tikriausiai visi sutiksite, kad abi močiutės puikiai moka užmigyti anūkėlę savo lopšinėmis. Tačiau tai nėra vienintelis močiučių darbas. Mes kartu su anūkėle suruošėme visą sąrašą, ką turi pasižadėti tikra močiutė. Prašome pirmąją močiutę YYY (močiutės vardas) perskaityti močiutės priesaiką (močiutei įteikiamas priesaikos Diplomas, kurį jį turi perskaityti):

Aš, XXX (vaikelio vardas) močiutė, savo valia, apakus iš meilės anūkei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
•Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu, kai XXX (vaikelio vardas) riebaluotais pirštais nučiupinės ką tik perdažytas namų sienas, žemėtom kojom nutapens per naują kilimą ar į šuns būdą paklos ką tik iš valyklos parneštą kostiumėlį.
•Be jokių atsikalbinėjimų pažiūrėti XXX (vaikelio vardas) savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų ir krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
•Pamokyti XXX (vaikelio vardas):
… kaip išsireikalauti pakvietimo į restoraną, užuot virus sriubą iš kirvio…
… kaip vienu blakstienų mirktelėjimu apsukti vyrus aplink mažąjį pirštelį…
… kaip elgtis, kad šeimos kaklas visuomet vadovautų galvai…
•Būti tikra močiute – lepinti anūkėlę.

O dabar kviečiame priesaiką perskaityti antrąją močiutę ZZZ (močiutės vardas) (močiutei įteikiama priesaika – Diplomas). Na močiutės prisiekė, o kad šias priesaikas vykdytų dovanojome joms prijuostes ir šaukštus, kad anūkelei valgyti virtų (įteikiamos dovanos). Dabar kviečiame atsistoti senelius. Patikrinsime kokie šaunūs jie yra seneliai ir ar moka anūkėlę mokinti dainuoti daineles. Prašome senelius padainuoti po vaikišką dainelę (seneliai padainuoja daineles). Kad seneliai būtų dar tikresni, prašysime jų prisiekti savo anūkėlei. Pirmasis seneli AAA (senelio vardas), prašome prisiekti (įteikiama priesaika- Diplomas):

Aš, XXX (vaikelio vardas) močiutės vyras, savo valia, neįtakojamas žmonos ir būdamas pakankamai blaivios galvos, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
•Kad ir kas beatsitiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš XXX (vaikelio vardas) savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai XXX (vaikelio vardas) visą gyvenimą rinktą pašto ženklų kolekciją iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
•Pamokyti XXX (vaikelio vardas) , kaip dirbti žemės ūkyje, nes jos tėvai to tikrai nepadarys…
•Sutaupyti iš pensijos XXX (vaikelio vardas) vestuvinei suknelei…
•Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, neužmiršti dovanų.
•Būti tikru močiutės vyru – leisti močiutei lepinti anūkę.

Na, o dabar antrasis seneli BBB (senelio vardas) (seneliui įteikiama priesaika – Diplomas). Kadangi seneliai taip iškilmingai prisiekė, norime padovanoti taupykles XXX (vaikelio vardas) vestuvinei suknelei taupyti, ir lazdą, kuri patvirtinta, jog esi tikras senelis. Šiandien čia taip pat yra ir XXX (vaikelio vardas) promočiutė, jai dovanojame rožinį, kad savo maldomis prašytų Dievo palaimos XXX (vaikelio vardas) ir kitiems anūkėliams.

Apdovanojus senelius ir močiutes, krikšto tėvai pasiruošia dovanėles tėvams, kurias įteikinėja krikšto mama, o įsakymus skaito krikšto tėtis:

Mielieji Tėveliai, šiandien mes turime ir įsakymus Jums nuo XXX (vaikelio vardas). Taigi, norime juos perskaityti, ir padėti vykdyti:

1. Mano atvaizdą privalote pasikabinti matomiausioje savo namų vietoje (dovanoju plaktuką ir vynuką);
2. Tikiuosi būti Jums svarbiausia ir galbūt vienintele dukra jūsų gyvenime (dovanoju bokso pirštines, konkurencijai atlaikyti); 
3. Nepamirškite mano gimtadienių ir kitų man svarbių dienų, nes privalėsite sveikinti ir dovanoti dovanas (kalendorius);
4. Taupykite pinigus mano būsimoms užgaidoms ir norams įgyvendinti (taupyklė);
5. Jau šiandien dairykitės man vyro, kad turėčiau pasirinkimą iš daugelio variantų (žiūronai);
6. Nepamirškite, kad ir aš pretenduoju į Jūsų turtą ( vizitinė);
7. Ginsite mane visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai ką nors nuo jūsų nuslėpsiu (pažymių knygutė);
8. Turėsite mane ugdyti ir mokinti, o tam geriausias būdas - ekskursijos (žemėlapis);
9. Tesėkite visus man šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės įrodymas (užrašų knygutė pažadams užsirašyti);
10. Mylėkite mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui (širdutė).

Toliau tęsia krikšto mama:

Mielieji sveteliai, kad tėveliams ateityje būtų lengviau apsispręsti į kokius mokslus leisti Emutę, šiandien pat išrinksime jai profesiją (žaidžiame žaidimą Profesija). Na, tėveliai, seneliai ir močiutės jau daug pažadų išdalino ir prisiekė, liko dar jus, mielieji sveteliai, iškamantinėti, ką pasižadate XXX (vaikelio vardas). Vaiko auginimas ir auklėjimas ilgas ir sudėtingas procesas, kurio metu vaiką reikia daug ko išmokyti, o kad lengviau tėvams ir krikštatėviams būtų tą padaryti, norime paprašyti ir svetelių pagalbos. Siunčiame jums šią gėlę, kiekvienas išsirinkite po lapelį ir parašykite savo vardą (siunčiama pasižadėjimų gėlė). Na o dabar perskaitysim, ką kiekvienas iš jūsų iš visos širdies pasižadėjote (skaitomi lapeliai iš Pažadų gėlės).

Pabaigus žadimą Pasižadėjimų Gėlė, krikšto mama perskaito laišką tėveliams, o krikšto tėtis įteikia tėvams dovanėles:

Mes esam įpareigoti mieliems XXX (vaikelio vardas) tėveliams perskaityti jų dukrelės laišką-prašymą bei perduoti keletą niekučių:

Daug visi labai žadėjo
Parašus tikrus sudėjo
Ir įsakymus kūmams
Pristačiau visiems svečiams
Tik vieni be darbo liko
Tai tėveliai mūs XXX (vaikelio vardas)
Teks ir jiems mane auginti
Pareigas visas atlikti:
Kad nelikčiau alkana
Teks sriubos išvirt tada (samtis)
O pavalgius ant puoduko
Pasodins mane tetukas (naktipuodis)
Kai miegelis aplankys
Man lopšinę kas primins (cd lopšinės)
Ir į lauką po lietaus
Po balas kartu pasiaust 
Kad kojytės nesušlaptų
Prašom tinkamai apaut (botai)
Namuose kai nuobodu
Prašom duot kokių darbų
Interjerą pataisyti
Sieną gal apipaišyti
Kad nepyktumėt labai
Skystis nuvalys tikrai (valiklis)
Kai metukai bus treji
Šventė turės būt smagi
Su didžiausia dovana
Noriu būtų, kad tokia (didelė dėžė su kaspinu)
Augsiu augsiu ir užaugsiu 
Į mokyklą iškeliausiu
Diskotekos prasidės ir
Bernai namo lydės
Kai laiku namų nerasiu 
Tėtis eis ieškot manęs
Su mama paimkit šitą
Pasišviesite gatves (prožektorius)
Kai paliksiu aš namus
Kad nebūtų taip nyku
Dovanoju Jums lėlytę (lėlė kūdikis)
Ją galėsite auginti.

Jei yra laiko, galima pažaisti dar keletą krikštynų žaidimų. Jų rasite skyrelyje Žaidimai. Pradėjus temti, krikšto mama pakviečia visus svečius į lauką į dangų paleisti dangaus žibintus:

Su šių dangaus žibintų skrydžiu, palinkėkime visko paties geriausio XXX (vaikelio vardas) gyvenime.

Pasigrožėjus dangaus žibintais visi grįžta į vidų. Krikšto mama įneša tortą su fejerverku. Visi suvalgo tortą, geria kavos, arbatos. Šventei artėjant į pabaigą, krikšto mama taria:

Visiems susirinkusiems norime padėkoti, kad atėjote kartu pasidžiaugti XXX (vaikelio vardas) krikštu, visiems atminimui norime padovanoti po mažytę dovanėlę (įteikiami saldainiai). Linkime visiems gražios ir smagios šventės.


Lapai spausdinimui
 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >