Parduotuve Planuok Pati

Mįslės vaikams apie gamtą

šios mįslės labai tinka vaikams nuo 4-5 metų. Užduokite po vieną, jei iš karto neatsako, pateikite užuominų, pavyzdžiui, pasakykite pirmą raidę ar apibūdinkite kitais žodžiais atsakymą. Tokio amžiaus vaikams labai patinka spėlioti, tad žaidimo pasisekimas garantuotas ;)

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Jaunas žaliuoja, pasenęs žemėn griūva, mirdamas dangun lekia? Medis

Užaugo ant lauko be šaknų? Akmuo

Abu apskriti, abudu pakarti. Vienas tarp šaknelių, kitas tarp šakelių? Obuolys ir bulvė

Kai pridedi – sumažėja, kai atimi – padidėja? Duobe

Atlėkė paukštis be sparnų, nutūpė ant medžio be šakų, atėjo boba be dantų, prarijo paukštį be sparnų? Sniegas, žemė ir saulė

Be rankų, be kojų palangiais beldžiasi, į vidų prašosi? Vėjas

Vidury dvaro, blynas kabo? Mėnulis

Šluoju, šluoju – neišluoju, nešu, nešu – neišnešu? Saulės spinduliai

Kuo daugiau gauna, tuo daugiau nori, o kai viską suėda, pati numiršta? Ugnis

Gyvena be kūno, kalba be liežuvio, visi jį girdi, bet niekas nemato? Aidas

Žiburys kamine, dundulys danguje? Griaustinis ir žaibas

Auksu mesta, sidabru atausta, deimanto peiliu rėžta? Vaivorykštė

Visas kelias žirniais nubarstytas? Dangus ir žvaigždės

Žemiau už gyvatę šliaužioja, aukščiau už paukščius skraido? Vanduo

Visą dieną žibina, vakare šešėlius didina? Saulė

Vienas lieja, antras geria, trečias auga? Lietus, žemė, žolė

Vasarą nesušyla, žiemą nesušąla? Akmuo

Vandeniu maudo, ugnim spjaudo ir smarkiai bara? Audra

Už kaimo grytelės kabo mėsos šmotelis. Šunys loja – pasiekti negali? Mėnulis

Už lango skiedros byra? Sninga

Toli žirgas žvengia, arti kamanos skamba? Perkūnas

Šviesus mažas skritulėlis, bet ir šimtas arklių nepavežtų? Saulė

Šimtais skaito, tūkstančiais skaito ir niekaip nesuskaito? Žvaigždės

Sukarpyta, sudraskyta, laukuose išmėtyta? Sniegas

Skrenda, skrenda, bet žemėn nenusileidžia? Debesys

Skaisti graži mergužėlė mėlynoj pievoj vaikštinėja? Saulė

Raudona ropė per dangų kopė, kuoduota pempė paskui ją tempė? Saulė ir debesys

Pusė balta, pusė juoda, galuose raudona? Diena ir naktis

Pati plati, pats dar platesnis, viena duktė mato, kita žabalė? Žemė, dangus, diena, naktis

Ore skraido, ant žemės guli, medyje tupi, ant rankos kaista, vandenyje prigeria, prie krosnies išnyksta? Snaigė

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >