Parduotuve

Namų taisyklės

 • Vertinti kiekvieną akimirką, praleistą kartu.
 • Viską atlikti su meile.
 • Daug svajoti, juoktis, mokytis.
 • Saugoti vienas kitą.
 • Sakyti "Ačiū" ir "Atsiprašau".
 • Niekada nepasiduoti.
 • Suteikti antrą šansą.
 • Tesėti savo pažadus.
 • Visada gerbti, atleisti, sakyti tiesą.
 • Pasitikėti savimi ir kitais.
 • Labai mylėti vienas kitą.
 • Išlikti šeima...
 

Būk pirma pakomentavusi

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >
function mustAdd(articleId) { $.ajax({ url: '/planai/plano_scenarijus_prideti_straipsni/1/' + articleId, method: 'GET', success: function(result){ opener.PLAN_SCENARIO.refresh(); var data = jQuery.parseJSON(result); window.location.replace(data.redirect); } }); } function maybeAdd(articleId) { $.ajax({ url: '/planai/plano_scenarijus_prideti_straipsni/2/' + articleId, method: 'GET', success: function(result){ opener.PLAN_SCENARIO.refresh(); var data = jQuery.parseJSON(result); window.location.replace(data.redirect); } }); }