Parduotuve Planuok Pati

Oficialioji krikštynų dalis prie stalo

Visiems atvykus į šventės vietą duokite laiko keliolika minučių iki kol susės prie stalo. Jei svečiai planuoja įteikinėti dovanas, gali būti patogiau tai padaryti dabar. Kai jau visi susėdę, krikšto tėvai kreipiasi į susirinkusius (kalba krikšto tėvelis):

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Sveiki visi, atvykę į šią gražią šventę – (krikštyjamo vaikelio vardas) krikštynas. Šiandien (krikštyjamo vaikelio vardas) buvo suteikta Dievo palaima, ji (jis) tapo Katalikų bažnyčios nare (nariu). (krikšto vaikelio vardas) gavo vieną svarbiausių savo dokumentų – krikšto liudijimą (parodomas ir perskaitomas krikšto liudijimas). Mieli tėveliai, įteikiame jums šį krikšto dokumentą: saugokite jį, o vėliau perduokite savo vaikučiui (Paduodamas krikšto liudijimas tėvams).

Toliau kalbą tęsia krikšto mama:

Pakelkime (krikštyjamo vaikelio vardas) virš šio gausaus vaišių stalo, kad jos (jo) gyvenimas būtų toks turtingas ir gražus, kaip šis vaišių stalas (krikšto tėtis iškelia vaikelį virš stalo). O dabar perduosime mažąją krikščionę (mažąjį krikščionį) per rankas, kad ji (jis) būtų jūsų visų palaiminta (-as) ir priimta (-as) į artimiausių žmonių tarpą. Tuo pačiu visi ko nors palinkėsite.

Kai baigiami sakyti palinkėjimai ir krikštyjamas vaikelis vėl grįžta į krikšto tėvų rankas, krikšto mama sako šiuos žodžius, laikydama vaikelį ant rankų:

Baltas rūbas šventu vandeniu šlakstytas
Laimę dovanos tau nematytą.(krikšto tėtis nuriša krikšto skraistę ir ją paduoda tėvams)
Krikšto žvakės liepsna karšta
Ilgą kelią nušvies tavo širdyje (paimama krikšto žvakė, parodoma svečiams ir perduodama tėvams).

Pakrikštytas vaikelis perduodamas tėvams. Krikšto mama toliau tęsia:

Balta skraistė simbolizuoja naują gyvenimą, skaistumą, šventumą ir tai, jog jau nuplauta gimtoji nuodėmė. Krikšto žvakė simbolizuoja apšviestą žmogaus gyvenimą, sąsają su amžina šviesa, ji yra nuolatinė palydovė, tai tarsi susiliejimas su Jėzumi Kristumi. Krikšto žvakė žmogų lydi iki pat gyvenimo pabaigos, tuomet ji ir baigia degti. Saugokite Krikšto žvakę iki (krikštyjamo vaikelio vardas) Pirmosios Komunijos, kur vėl ją uždegsite.

Dabar krikšto tėvai gali įteikti kitas dovanas, kurias paruošė vaikeliui ir jas pristatyti.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >