Parduotuve Planuok Pati

Padėkos žodžiai mokytojai

Padėkos žodžiai mokytojai

I variantas

Gražesnio žodžio nerandu
Už paprastą lietuviškąjį Ačiū,
Kurį išmokei pamokų metu,
Tarsi burtažodį, atėjusį iš bočių.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Dar padėkot norėjau už žinias,
Už šilumą, už rūpestį, už meilę,
Už tai, kad mums padėjote save surast,
Mes iš visos širdies jums, mokytoja, tariam "Ačiū"!

II variantas

Mokytojau,
Tu kasdien ateini į klasę ir kaskart mus vedi pažinimo keliu.
Per raides, per skaičius, per istorijas mokai, kaip suprasti, užjausti, pažinti, atrast...
Tu, lyg pats įtabiausias sodininkas, beri išminties ir žinių sėklas į mus, kad sudygtų, išaugtų iš jų pagarba, teisingumas, drąsa ir geresnis rytojaus pasaulis.
Ačiū tau už išmokytą pirmąjį žodį, už padrąsinimą, šypseną, už gerumą širdies.
Ačiū, kad palydi mums į nepakartojamą gyvenimo skrydį.

III variantas

Iš Tavo rankų išaugęs medis
Šaknijas ir skleidžia manyje Pažinties šakas.
Iš Tavo akių, Mokytojau,
Išplaukia debesys,
Apgaubiantys ir lydintys mane į pasakų žemę.
Iš Tavo minčių išsilieja žodžiai,
Mano būčiai suteikiantys prasmę...
(I. Daubarienė)

IV variantas

Kuo daugiau išdalina kitiems,
Tuo labiau praturtėja pati.
Skleidžia šilumą savo visiems,
Neša žiburį šviesų kely.
Kas ji?
Mokytojo širdis.
Kviečia augti dvasia ir protu,
Moko būti pačiu savimi,
Ji vis žadina laisvę žmonių,
Ji vis ten, kur vaikystė žavi.
Kas ji?
Mokytojo širdis.
Jai vis lemta sutikti mažus,
Prisirišti prie jų ir pamilt,
Užauginti jaunystės sparnus
Ir paspaudus rankas išsiskirt.
Kas ji?
Mokytojo širdis- jusų širdis.
Didžiuojuos, kad jūsų buvau mokinys.

V variantas

Kaip tu mokai mus...
Kaip tu perteiki žinias...
Kaip tu rūpiniesi...
Kaip tu skleidi meilę...
Daro tave...
Geriausia pasaulyje mokytoja!

VI variantas

Miela mokytoja,
Ačiū, kad nuolat mane skatinate daryti geriausiai kaip galiu.
Jūs padedate man siekti savo tikslų.
Jumyse aš radau draugystę, discipliną, meilę ir palaikymą.
Ačiū, kad man padedate augti ir tapti geresne savo versija.

VII variantas

Mokytoja:

Patyrusi
Skatinanti nepasiduoti
Atsidavusi
Įkvepianti
Išradinga
Kūrybinga
Atidi
Organizuota
Kantri
Draugiška
Motyvuojanti
Linksma
Įžvalgi
Šilta
Rūpestinga
Mylinti
Nuostabi
Energinga
Lyderė
Darbšti
Orientuota į tikslą
Padedanti
Visada pasiruošusi
Savimi pasitikinti
Maloni
Atsakinga
Ryžtinga
Pareiginga
Patikima
Pagarbi

VIII variantas

Gražiausios mintys apie MOKYTOJUS

Ugdyti reiškia kurti. (Napoleonas Bonapartas)
Mokytojas - visų pirma duodanti, o tik po to imanti profesija. (ped. I. Zujevas)
Tai, ką vikšras vadina pasaulio pabaiga, mokytojas vadina drugeliu. (R. Bachas)
Mokytojas yra tas, kuris laiko tave talentingesniu negu tu pats ir padeda tai atskleisti. (B. Proctor)
Jeigu mokytojas kreipia dėmesį į Kūrėją, tai jis - Mokytojas, o jeigu kreipia dėmesį į save, tai jis - apsišaukėlis. (M. Laitmanas)
Mokytojas - tai žmogus, kuris išugdo dvi mintis ten, kur anksčiau buvo viena. (E. Grimas)
Aš ir dabar tebesižaviu savo mokytojais. Jie man padeda, nes visą laiką primena, ko dar nesu padaręs. (aktorius V. Masalskis)
Geras mokytojas didžiuojasi tais mokiniais, kurie buvo silpni, o tapo - stiprūs. (J. V. Gėtė)
Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam geram poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui, padaro daugiau, nei tas, kuris mūsų atmintį užpildo daugybe pagal pavadinimą ir formą suklasifikuotų dalykų. (J. V. Gėtė)
Mokytojas siekia grožio visur ir visada. (V. Šekspyras)
Mokytojas myli vaikus be jokios priežasties. (M. Laitmanas)
Mokytojas - tai ne tik žinių perdavėjas. Mokytojas - tai žmogiškumo sergėtojas mokykloje. (ped. I. Zujevas)
Mokytojas prioritetu laiko žmogų, o ne priemones, standartus, turinį. Mokytojas prie žmogaus pritaiko ugdymo procesą, o ne atvirkščiai. (B. Proctor)
Vaikus traukia šviesa. Ar ji yra mokyklose, priklauso nuo mokytojų. Ar ji yra mokytojo viduje, priklauso nuo jo paties. (Tėvas Stanislovas).

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >