Parduotuve Planuok Pati

Pamokanti istorija

Pamokanti istorija

Šie žodžiai tinka tiek vestuvėms (jaunavedžiams), tiek krikštynoms (tėveliams):

I variantas

Mielieji, pasiklausykite vienos istorijos, kuria šiandien noriu su Jumis pasidalinti:

Rekomenduojame Jūsų šventei:

"Vieną dieną labai turtingos šeimos tėvas nusprendė savo sūnui parodyti, kaip gyvena neturtingi žmonės, todėl nusivežė į vietinį kaimą. Jie praleido pora dienų ir naktų labai vargingai gyvenančioje šeimoje. Grįžtant namo tėvas paklausė savo sūnaus:

- Ar tau patiko kelionė?

- Buvo nuostabu, tėveli, - atsakė sūnus.

- Ar pamatei, kaip gyvena neturtingi žmonės? - paklausė tėvas. Sūnus linktelėjo galvą. Tada tėvas paklausė, ko ši kelionė išmokė berniuką, ką jis suprato. Sūnus atsakė:

- Aš pamačiau, kad mes turime vieną šunį, o jie turi keturis. Mes turime baseiną, kuris tęsiasi iki sodo vidurio, o jie turi upelį, kuris neturi galo. Mūsų sodą apšviečia žibintai, o jiems naktį šviečia žvaigždės. Mes turime nedidelį kiemą, o jų kiemas tęsiasi iki horizonto. Mes turime tarnus, kad mums padėtų, o jie dar ir kitiems padeda. Mes perkame maistą, o jie patys jį užsiaugina. Mūsų kiemas aptvertas apsaugine tvora, o jie turi draugus, kurie juos saugo."

Berniuko tėvas tylėjo. Tada sūnus pažvelgė į jį ir tarė:

- Ačiū tau, tėveli, kad parodei, kokie vargšai mes esame..."

Ši istorija mus daug ko pamoko, svarbiausia, kad ne materialiniai turtai atneša laimę, o, kaip šis mažas berniukas taikliai pastebėjo, buvimas su mylimais žmonėmis kartu, pagalba vienas kitam ir vienas kito palaikymas. Net ir sunkiomis gyvenimo akimirkomis, kurių išvengti neįmanoma, prisiminkite, kad Jūs renkatės kaip žiūrėti į gyvenimą ir ką jame matyti. Tad linkime džiaugtis ir puoselėti didžiausią Jūsų turtą - meilę vienas kitam, tada kai gera ir lengva, o ypač tada kai sunku.

II variantas

Vieną kartą išminčius pasikvietė žmogų į kambarį ir sako:

- Apsidairyk aplinkui, čia yra daugybė geltonos spalvos daiktų. Įdėmiai į juos įsižiūrėk ir įsimink.

Žmogus apsidairė aplinkui. Iš tiesų kambaryje buvo daug geltonos spalvos daiktų. Jis stengėsi visus šiuos daiktus įsidėmėti, kad galėtų juos vėliau išvardinti. Išminčius išsivedė žmogų iš kambario ir sako:

- Kambaryje buvo daugybė mėlynos spalvos daiktų. Išvardink juos man.

- Bet juk tu man liepei įsidėmėti geltonos spalvos daiktus!

Išminčius nusivedė žmogų vėl į tą patį kambarį. Ir iš tiesų jame buvo daugybė mėlynos spalvos daiktų. Išminčius ir sako:

- Mes per daug susikoncentruojam gyvenime į vienus dalykus ir nebepastebim kitų. Kaip ir šiame kambaryje, gyvenime yra įvairiausių spalvų, įvairiausių įvykių. Vieni mus džiugina, kiti liūdina ar pykto. Jei mes susikoncentruosime ir ieškosime gyvenime to, kas kelia neigiamas emocijas, mes tik tai ir matysime. Tačiau ar nuo to tapsime laimingesni? Pasirink, ką nori gyvenime matyti ir kokiomis spalvomis, ir jų ieškok kasdien. Nustebsi, kiek daug jų surasi.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >