Parduotuve Planuok Pati

Patarimai jauniesiems nuo piršlių

Jaunieji,

Linkime mes nuoširdžiausiai

Jums laimingai pragyventi

Nesipykti, greit nesenti,

Viens kitam niekuo nekenkti.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Niekad Judu nesibarkit,

Viską vis bendrai aptarkit,

Puodų, lėkščių nedaužykit,

Viens kitą gražiai vadinkit.

Viens kitam meiliai kalbėkit

Ir taikos žiedais žydėkit,

Rūpesty viens kitą guoskit,

Vien tik meile dienas puoškit.

Kaip didžiausią brangenybę

Saugokit ištikimybę.

Viens kitu pasitikėkit,

Žinoma, neapgaudinėkit.

Bendrą kalbą visur raskit,

Viens kitą visur supraskit.

Laimėje, na ir varge,

Būkite abu drauge.

Pasidžiaugę nors metelį

Paprašykite gandrelį,

Kad atneštų Jums vaikų,

Bus tada namie jauku.

Tau, ...(nuotakos vardas) bus sunkiau kiek,

Būsi žmona ir mama.

Linkime visi karščiausiai

Būt tikrai labai gera.

O .... (jaunikio vardas) šiandien tapo

Šeimos galva iki kapo.

Na, o rūpintis šeima -

Šventa vyro pareiga.

Kai sūneliai ar dukrelės

Lyg darželyje gėlelės

Jus ir džiugins, ir žavės,

Meilė ugnele žėrės.

Nesileiskit į puikybę,

Nes puikybė - tai tuštybė.

Būkit nuoširdūs, geri.

Ne skūpuoliai - vaišingi.

Aukštai nosies neužrieskit,

Artimus vis pasikvieskit.

Nesvaiginkit degtine,

Tik dainų sutartine.

Patarimai šie vertingi.

Jūs nelikit abejingi.

Tai smagiau ir dienos bėgs

Ir laimužė vis žydės.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >