Parduotuve Planuok Pati

Pirmasis svočios tostas

Gerbiami tėveliai, giminės, svečiai, brangūs....................ir...................... (jaunųjų vardai), leiskite man trumpai išsakyti savo linkėjimus ir padėkos žodžius:
Tėveliams, mus su duona ir druska pasitikusiems, visiems laukusiems mūsų sugrįžtant.
Dėkojame pulko seselėms ir broleliams, kurie padėjo mums sunkų kelią parkeliauti, visas kliūtis nugalėti ir jaunuosius parvežti.
Mes atvežėm jaunąją ne auksu, sidabru dabintą, o rūtų vainikėliu papuoštą. Šis vainikėlis vėjo nenupūstas, piktais žodžiais neapkalbėtas, aukso dėželėje laikytas ir šiandien jaunajam bus dovanotas.
Šiandien jauniesiems lenkiasi kvapnios gėlės, aukščiausios pušys, ošia vandenynai. Juos sveikina tėveliai, draugai, giminės, pažįstami. Jie šiandien laimingiausi žmonės pasaulyje.
Mieli sveteliai, kad mūsų kelias nebūtu veltui keliautas, kad Jūsų kantrybė belaukiant būtų atpirkta, kad šios vestuvės džiaugsmu putotu, kad piršlys nemiegotų, kad muzikantai nepavargtų, kad stalas vaišėmis lūžtų, siūlau pirmą tostą už jaunųjų laimę.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >