Parduotuve Planuok Pati

Pirmasis tostas skirtas tėveliams

Visi susėda prie stalo. Piršlienė pradeda:

Brangūs Jaunieji, gerbiami tėveliai, artimieji ir svečiai, šiandien ....... santuokų rūmuose, skambant Mendelsono valsui, žiedus sumainė ....... ir ............. .......... (jaunųjų vardai ir naujoji pavardė).

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Visiems parodomi dokumentai, perduodami jauniesiems. Piršlienė tęsia:

Šį iškilmingą momentą, jaunavedžiai pažadėjo, kad bus vienas kitam ištikimi, vienas kitą mylės ir gerbs, negailės jėgų gyvenimo sunkumams įveikti. O tvirtybės, laikytis pažado, prašėme pas dievą .......... (bažnyčios pavadinimas) bažnyčioje.

Piršlys tęsia:

Leiskite pasveikinti visus čia susirinkusius į vestuvių puotą, ir kartu atsinešusius gerus balsus, miklias kojas, gerą skrandį, saldžias lūpas, nepakartojamą šypseną, mylinčią širdį ir gerą nuotaiką. Tad pripilkime visi taures.

Toliau kalba svočia, kreipdamasi į tėvus:

Brangūs tėveliai, žmogaus gyvenimą reiktų palyginti su gamta: juk kasmet nužydi vyšnios ir užmezga vaisius, kasmet nuo ryškios pienių spalvos gelsvėja dangus. Tik ne kasmet į didį gyvenimo kelią tėvai išleidžia savo vaikus. Tad neliūdėkite, žinokite, auginame vaikus ne sau, o kitai – Jų pačių sukurtai šeimai. Neliūdėkite, nes dvi jaunos širdys nuo šiol plaka vienu ritmu ir žengia vienu pasirinktu keliu. Jaunieji, šiandien atsisveikinat su tėveliais, kadangi renkaties naują gyvenimo kelią. Bet atsiminkite, kad tėvams liksite vaikais ir niekad iš Jų širdies neišeisite. Jeigu ir didelėje laimėje gyvensite, atsiminkite, kad tėveliai Jūsų lauks, norės Jus matyti. Pakelkime taures už mylinčius tėvelius bei už naują tvirtą šeimą.

Pakėlus taures, piršlys užbaigia:

Brangūs svečiai, .......... ir .............. kviečia visus dalyvauti savo pirmoje bendro gyvenimo šventėje. Vaišinkitės, linksminkitės taip, kad dar ilgai šią dieną prisimintumėte.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >