Parduotuve Planuok Pati

Šampanas išlydint ir žodžiai tėvų palaiminimui

Svečiai ir pulkas pakviečiami pakelti taures:

Brangūs Jaunieji, jaunųjų tėveliai, draugai, giminės ir artimieji. Šiandieną į naują gyvenimą išleidžiame Jus, ............ ir ......... (jaunųjų vardai). Už valandos jūs tapsite bendro gyvenimo draugais: vyru ir žmona. Šiandieną daug svečių suėjo, suvažiavo į Jūsų šventę – vienintelę, lauktąją, ypatingąją. Tad eikit į naują gyvenimą su meile širdyse, padėkite vienas kitam sunkiose gyvenimo valandose, būkit ištikimi vienas kitam. Kad pilkas kelias nedulkėtų, pakelkime taures. Palinkėkime, kad tas kelias nuvestų mūsų jaunuosius į bendro gyvenimo laimę.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Išgėrus šampano liudininkai ar piršliai pakviečia tėvelius palaiminti jaunuosius:

Na o dabar laikas jauniesiems atsisveikint su tėveliais. Nulenkite prieš juos jaunas galvas, kad palaimintų jus, išeinančius į naujo gyvenimo kelią, kuriuo nutarėte eiti kartu.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >