Parduotuve Planuok Pati

Šeimos židinys

Piršlienė/liudininkė perskaito šiuos žodžius ir pakviečia tėvus:

Mieli ....... (jaunųjų vardai), 
Šiandien Jūs sukūrėte šeimą. Šeima – tai lyg židinys, prie kurio sugrįžtama kasdien atgauti jėgų. Tegul jūsų šeimos židinyje degs kaitri pasitikėjimo ir pagarbos, bei laimės ugnis. Lai ji, kaip maža senų pagonių aukuro kibirkštėlė simbolizuos santarvę ir meilę jūsų šeimoje.
Tėveliai, uždekite kartu šeimos židinį ir įduokite jį savo vaikams.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Vienai iš mamų įduodami žodžiai, kad perskaitytų:

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui
Jūsų širdys sujungtos vienai laimei kurti
Todėl visų dienų ir metų bėgyje,
Jūs saugokit viens kitą, kaip didžiausią turtą
Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi,
Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją,
Tegul takuos obels žiedai Jums sninga,
Tegul kelius Jums spinduliais nusėja...
Ir saugokite židinį bendros ugnies,
Kad vėjai svetimi neišblaškytų.

Visi tėvai uždegę ugnį pasako po palinkėjimą vaikams savais žodžiais. Piršlienė/liudininkė perskaito palinkėjimą pakviesdama visus išgerti už uždegtą šeimos židinį:

Būkit laimingi šeimos židiny,
Būkit laimingi sunkumų kely,
Laimę ir džiaugsmą skėlę pusiau,
Neškit ją žemei, saulei ir sau.
Būkit laimingi, meilėje vienas kitą atradę,
Būkit laimingi, vienas kitam savo likimus patikėję, 
Būkit laimingi vestuvių taurę pakėlę,
Būkit laimingi, šventėje ir kasdienybėje,
-Tad pakelkime taures už tėvelius ir šeimos židinį.

Po tosto piršlys/liudininkas pakviečia svečius taip pat išsakyti palinkėjimus:

Kviečiame visus svečius pasakyti po gražų žodį, palinkėjimą jauniesiems, kad jų šeimos židinys nuo mūsų visų jiems siunčiamos meilės ir šilumos dar skaisčiau liepsnotų.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >