Parduotuve Planuok Pati

Šeimos židinys (žodžiai su eilėmis)

Svočia kreipiasi į jaunuosius:

Mieli ......... ir ........ (jaunųjų vardai), šiandien Jūs sukūrėte šeimą. Šeima – tai lyg židinys, prie kurio sugrįžtama kasdien atgauti jėgų. Šeimoje auga vaikai ir šildosi šio židinio šilumoje. Dabar, mieli tėveliai, prašau atnešti iš savo šeimų aukuro ugnies kibirkštėlę ir uždegti savo vaikų šeimos židinį.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Tėvai atneša degančią žvakę ir jaunieji prisidegę savo žvakę pastato į naująjį židinį. Kol židinys dega, svočia skaito:

Jums šventą ugnį iš Tėvų namų atnešę,
Uždegsim židinį, kuris neblėstų širdyse,
Be atvangos jį kurstykit – tegu negęsta – 
Įžiebkit jį liepsnojančia šeimynine darna.

Tegu gerumo židinys lydės daugybę metų,
Ramybe ir supratimu lai šildys Jus liepsna.
Tuomet gyvens namuos šviesi dora lyg saulė.
O dvi sujungtos meilės širdys nuolat bus drauge.

Augindami vaikus, jiems perduokit namų jaukumą,
Kurį su ašarom Jūs dviese prisiminsite dažnai
Jiems leiskit meilės židinį brangint ir saugot.
Tegu padovanotą ugnį puoselės šventai.

Piršlys pakviečia visus prisipilti taures ir pakelti jas už naujai uždegtą židinį:

Mieli svečiai, pakelkime taures už šį jaukų naujos šeimos židinį. Tegu jis dega ir šildo net ir šalčiausiais žiemos vakarais, iš pradžių dvi širdis, o vėliau ir daugiau mažyčių širdučių.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >