Parduotuve Planuok Pati

Simbolinė kraičio skrynia

Kraičio skrynelė

Mielieji, tarsi trumputė akimirka prabėgo jūsų vaikystės dienos. Rodos taip neseniai jus supo ant rankų, mokė tarti pirmą žodį, žengti pirmą žingsnį. Šiandien jūs stovit ant naujo, nepažįstamo gyvenimo slenksčio. Išleisdami jus į naują -šeimos - gyvenimą norim dovanoti šią simbolinę kraičio skrynelę, į kurią sudėta tai, kas taps jūsų naujo gyvenimo kasdienybe.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Štai sauskelnės – tai motinystės simbolis. Ne vieną naktį praleisit prie kūdikio lovelės, ne viena raukšlelė įsirėš jūsų veide, ne viena sidabro sruoga, papuoš jūsų galvą, kol iš mažo bejėgio kūdikėlio išauginsit didelį žmogų.

Čia juostelė– tai kelio simbolis, į kurį jūs šiandieną žengiat pirmą kartą, jis nėra lygus, kaip veja, su kalnais, pakalnėm, vingiais ir daubomis, tik eidami prisiminkit šiuos žodžius, geriau sunkus kelias, bet garbingas, o jeigu suklupsit, skubėkit atsikelti. Žinokit gyvenimas negailestingas tiems, kas neranda jėgų atsikelti.

Taurė-tai nepaprasta taurė –o kantrybės taurė. Kantrybė jums reikalinga, kaip duona, kaip vanduo ir oras,o jei pajusit, kad kantrybė senka, priglauskit taurę prie lūpų ir ji suteiks jums stiprybės ir jėgų naujam gyvenimui.

Žvakė – tai vilties simbolis. Lai ji neleis užgesti paskutinei vilties kibirkštėlei net beviltiškiausiu gyvenimo momentu. Kas nepraranda vilties tikėjimo, tas nelieka vienišas.

Varpelis – tai meilės ir laukimo simbolis. Linkime, kad visada, kur bebūtumėt, lauktumėt vienas kito, kaip paukščiai laukia pavasario ir patekančios saulės. Linkime, kad nuaidėjęs šis varpelis tyliai kviestų jus, pavargusius ir nuliūdusius, besidžiaugiančius ir laimingus, prie šeimos židinio, kad širdin įsilietų jo ilgesingas skambesys.

Pinigai – linkime, kad turtas jūsų neaplenktų.

Druska – kad nepritrūktų meilės vienas kitam. Sunkiausiomis minutėmis dalinkitės ją pusiau.

Duonos riekelė – kad jūsų gyvenime būtų skalsa ir niekada neturi stigti duonos.

Akmenėliai – kurie tebus jūsų šeimos rūmo lietiniai akmenys.

Medžio gabalėlis – tai šiluma, kuria jūs turėsite kurstyti savo šeimos židinį.


Spygliotą erškėčio šakelę – ji turi priminti, kad greta džiaugsmo keliauja skausmas ir sielvartas.

Saugokite kraičio skrynią vaikams ir anūkams

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >