Parduotuve Planuok Pati

Skelbimai

I skelbimas

Su giliu liūdesiu širdyse ir ašaromis akyse pranešame, kad š.m. ..... mėn. .... d. (santuokos data) užkrečiama ir nepagydoma liga, diagnozė „Meilė“, išplėšė iš mūsų tarpo artimą ir brangų draugą – .... (jaunojo vardas).
Taip būdamas užsigrūdinęs ir stiprus fiziškai organizmas, neatsispyrė meilės bacilai ir taip 3 metus pasikankinusį jaunuolį meilės liga paguldė ant menčių.
Visos mūsų pastangos gelbėti ....... (jaunojo vardas) buvo bevaisės, nes liga jau įsisenėjusi ir nepagydoma. Meilė išplėšė iš mūsų tarpo šaunų draugą, artimą bičiulį. Jo šviesus prisiminimas ilgai išliks pašokdintų mergelių ir apleistų draugų širdyse.

II skelbimas

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Su giliu susijaudinimu ir skausmu kairiame šone pranešame, kad š.m. ...... mėn. .... d. (santuokos data), po baisios užkrečiamos ligos vardu „Meilė“, pačiame jaunų dienų žydėjime mums brangi ir miela ...... (jaunosios vardas) neatlaikė vis besikartojančių ir gilėjančių ligos priepuolių, krito ..... (jaunikio vardas) į glėbį. Nors medicina yra pažengusi stipriai į priekį ir pasiekusi žymių laimėjimų, bet dar nerado vaistų baisiam meilės susirgimui sušvelninti.
Jau nelakstys ...... (nuotakos vardas) į šokius, kinus bei koncertus, o šeštadienio vakarais skalbs, lygins savo brangaus ...... (jaunikio vardas) marškinius, lipdys cepelinus jo mėgstamus ir lauks grįžtančio.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >