Parduotuve Planuok Pati

Stalo išpirkimas

Šį liudijimą galite panaudoti stalo išpirkimui:

Liudijimas Piršliams
Liudijimas išduotas PIRŠLIUI MELAGIUI ir jo pavaduotojai SVOČIAI 
Liudijimas pažymi, kad šiuose namuose esantys stalai, suolai, kėdės, ant stalų esantys valgiai, gėrimai, saldumynai ir visi kiti rakandai teisėtai priklauso piršliui ir svočiai, atvežusiems su savimi ką tik šviežiai palaimintus ir surištus visam gyvenimui aukso žiedais jaunuosius su visa veselninkų svita. 
Įvairaus plauko apsišaukėliai ar žiopliai per savo neapdairumą užėmę vietas prie stalo pateikus šį liudijimą privalo kuo skubiau, be jokių svyravimų isšinešdinti ir užleisti vietas jų teisėtiems šeimininkams.
Liudijime pateikta informacija nesvarstoma, tik besąlygiškai vykdoma.
Pasirašo: Europos sąjungos įgaliotas atstovas 
ponas KANDONS PIZARAS

Rekomenduojame Jūsų šventei:

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >