Parduotuve Planuok Pati

Stalo valdžios rinkimas

I variantas

Piršlys:

Mielieji, jūsų didžiausias būrys susirinkęs, o aš vienas kaip pirštas. Sunku visus jus sužiūrėti, visus stalo galus aplakstyti, kad ir koks miklus bebūčiau. Reikia pagalbos. 
Kaip tik šiandien rytą ruošiuosi į vestuves, išsiėmiau kostiumą, lyginuosi kelnes, girdžiu - skambina. Pasižiūriu - numeris nepažįstamas. Atsiliepiu. Sako: "čia tau ..... (kažkurio svečio vardas) skambina, girdėjau, kad piršliu būsi. Tai va", sako, "jei nepaskirsi manęs į Komendanto postą..."čia aš iš kart pastebėjau, kad .... (svečio vardas) balsas tapo grėsmingas. Aš aišku jam pabaigt sakinio neleidau ir sutikau. Taigi, ..... (svečio vardas), pačiam prašant, skiriu tave pirmuoju stalo krutintoju t. y. Komendantu. Būsi mano dešinioji ranka. 

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Kai grįžom su jaunaisiais, prie manęs priėjo ..... (kito svečio vardas). Mes, kaip dera vyrams, apie ūkį, apie paneles ir, aišku, apie alų pašnekėjom. Na ir ką, staiga man tarsi kokia lempelė galvoje įsižiebė. Gi būt neblogai savo komandoj tokį vyruką turėti, nes jis tikrai žinos ko, kiek, kam ir kada įpilti. Todėl noriu paskirti tave, ..... (svečio vardas), savo antruoju stalo krutintoju – būsi mano kairioji ranka.

Jūsų darbas bus gerai įvertintas, jeigu:
Visi svečiai bus linksmi,
Nebus nė vieno liūdno,
Nebus nė vieno neišgėrusio
Nebus nė vieno pasigėrusio,
Nebus nė vieno nevalgiusio,
Nebus nė vieno persivalgiusio.

Dabar stalo viršaičiai prašome atsistoti ir prisistatyti svečiams, susipažinti tarp savęs. Kad paskyrimas jūsų į šias pareigas būtų užtvirtintas, prašau pripilti taures ir viešai visiems matant išgert, kad mes galėtume spręsti apie jūsų tinkamumą šiam darbui.

Ačiū. Dabar prašau vėl įsipilti ir vėl išgerti
Už piršlį, kuris jus išrinko,
Už savo sveikatą,
Už savo kolegų sveikatą.

Ačiū. Šiuo tostu, mieli stalo viršaičiai, jūsų gėrimas baigėsi. Lieka tik svečius prižiūrėti, jiems gerą pavyzdį rodyti. O dabar, mieli sveteliai, siūlau prisipilti taureles ir išgerti už naujai išrinktų viršaičių sveikatą ir jų pareigas.

Piršlys

Dar mums labai reikia sveikatos ministro, kuris prižiūrės mūsų sveikatą. 
Gailestingoji seselė suteiks pirmąją pagalbą, jei kam silpna pasidarys ar kojas pakirs.
Vestuvių policininkas – valdžiai kontroliuoti ir sekti, kad nebūtų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.
Meilės ministrė – kad meilės kelius parodytų, susipykusius sutaikytų.
Tad pripilkim taureles už tokius šaunius pagalbininkus ir išgerkim už išrinktą stalo valdžią.

II variantas

Piršlys:

Ką gi, matote, kaip man sunku visus sužiūrėti. Reikia pagalbos. Kaip tik šiandien rytą ruošiuosi į vestuves, išsiėmiau kostiumą, lyginuosi kelnes, girdžiu - skambina. Pasižiūriu - numeris nepažįstamas. Atsiliepiu, sako: "čia tau ... skambina, girdėjau, kad liudininku būsi. Tai va", sako, "jei nepaskirsi manęs į STALO AGENTO postą..."čia aš iškart pastebėjau, kad ... balsas tapo grėsmingas. Aš, aišku, jam pabaigt sakinio neleidau ir sutikau. Taigi, ..., pačiam prašant, skiriu tave pirmuoju stalo agentu. Būsi mano dešinioji ranka.

Nepraėjus kelioms minutėms vėl skambutis. Žiūriu, ...skambina. Irgi sako, "girdejau .... stalo agentu paskyrei." "Na paskyriau", aš jam sakau. O jis rūsčiu balsu, "tai o aš kuo prastesnis į tokias pareigas? Ir balsas geras, ir ranka lengva." Na nesinori užsitraukti ... nemalonės, todėl, ..., skiriu tave stalo agentu.

Kai grįžom su jaunaisiais, prie manęs priėjo ..... Aš, kaip dera vyrams, apie ūkį, ir, aišku, apie alų pašnekėjau. Pamislyjau, kad savo komandoj būt neblogai turėti ir šitą vyruką, nes jis tikrai žinos, ko, kiek, kam ir kada įpilti. Todėl noriu paskirti tave, ..., stalo agentu.

Ir štai, prilekia prie manęs ..... Klausia, "kada baigsis ta moterų diskriminacija stalo agnetų atžvilgiu?". Tai ..., skiriu tave stalo agente.

Piršlienė:

O aš taip stebėjau, taip stebėjau įsimylėjusią porelę, akyčių vienas nuo kito nenuleidžia,nosytėmis glaustosi, puikus meilės ministrų porelės pavyzdys, todėl noriu paskirti ... ir .... Meilės minsitrais, kad meilės kelius parodytų, susipykusius sutaikytų ir jauniesiems vis bučiuotis primintų.

Taip pat mūsų gražioje šventėje reikalinga medicinos seselė, kad pagelbėtų galvos skausmui atkeliavus ar šokiui kojas pakirtus.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >