Parduotuve Planuok Pati

Sveikinimai vaikučiui (tinka gimtadienio ir krikštynų proga)

I variantas

Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Dar apgaubtas stebuklų skraiste,
Ir veidukas dar švyti kaip saulė,
Kai miegodama šypsais sapne.
Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Tegul būna ilgai, dar ilgai...

Rekomenduojame Jūsų šventei:

II variantas

Tegul, vaikeli, Tavo vardas
Bus pats gražiausias iš visų.
Na, o pradėtas Tavo kelias
Tevirs labai plačiu keliu.
Tegul globos vaikystės guolį
Mažieji Dievo angelai
Ir pasakų nykštuką trolį
Nakčia atves šilti sapnai.
Tegul nepašykštės likimas
Gerumo,meilės ir sparnų
Kad kiltumei aukščiau už paukštį, 
Kad būtumei žmogum geru.

III variantas

Aš palinkėti Tau galiu
Meškiukų, knygų ir lėlių,
Pilna gražių gėlių lanka
Tebus Tau visad po ranka.
O jei dabar žiema snieguota,
Tebus lankelė susapnuota!

IV variantas

Ar matei, kaip meškutis šį rytą tau šypsojos ir leteną tiesė, 
Ar skaitei vėjo laišką rašytą, jis ant lango tau pasaką piešė,
Ar girdėjai, kaip žodžiai šlamėjo: "Su gimimo diena, mielas vaike!“
0 žvirbliukas kieme vis čirškėjo: "Čik či riki, tau laimės, kiek reikia!“
Šiandien tu taip gražiai pasipuošęs, toks svarbus, ypatingas ir rimtas,
Degs žvakelės, su noru užpūsk jas, lai dienelės skubės džiaugsmo pilnos.

V variantas

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami - kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams.
Mes gi esam tie, kurie jų laukia, laukdavo ir lauks visais laikais.
Tik su jais mes jaučiamės suaugę, o vieni - mes irgi kaip vaikai.

VI variantas

Kur tik beeitum ir ką beveiktum,
Lai ant peties angelėlis sėdės.
Kas benutiktų ir ką bekalbėtum,
Tegu jis viską išspręsti padės.
Kaip besielgtum ir ko benorėtum,
Lai gėrio pradas tave tolyn ves.
Ir kad ir ką tau kiti besakytų,
Leisk savo širdžiai pasiekti žvaigždes.

 

Komentarai

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >