Parduotuve Planuok Pati

Šventės pradžia

Piršlys kreipiasi į visus susirinkusius prie stalo:

Gerbiami tėveliai, giminės, svečiai, visi, visi, kurie čia prie šito stalo, lino žiedu užtiesto, aukštais uzbonais apstatyto, kviečio kūnu apdengto, miežio krauju apstatyto, susirinkę. Aš esu pasiuntinys išrinktas, įgaliotas ir įpareigotas. Esu ne dėl svieto platumo, ar marių gilumo, o dėl šios gražios mergelės ir šio puikaus bernužėlio. Jų karštos meilės ir jaunystės dėka, mes šiandien daug keliavom ir labai nusikamavom. Jūs mūsų kantriai laukėt ir norit sužinot ką mes nuveikėm.
Grįžome atlikę garbingą pareigą – sujungę ........... ir ......... (jaunųjų vardai) širdis bendram gyvenimui. Nuo šios laimingos dienos, jie vyras ir žmona. Abu neteko viengungystės teisių, o ............. (jaunosios vardas) dar ir mergautinės pavardės. To patvirtinimu perskaitysiu sutuoktuvių liudijimą.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Piršlys perskaito santuokos liudijimą ir įteikia jauniesiems. Toliau tęsia piršlienė:

Šiandien jūsų diena. Imkit viską, kas žemėj gražiausia: meilę, džiaugsmą, svajas.
Šiandien – jūsų diena, šiandien viskas tik jums priklauso.
Būkit laimingi, pakėlę pirmąją vestuvinę taurę, būkite laimingi žengdami bendro gyvenimo keliu, būkit laimingi ir tuomet, kai jūsų plaukus papuoš sidabro gijos. Kad ir koks trapus bebūtų gyvenimo siūlas, tegu jis išaudžia jums patį tiesiausią ir gražiausią taką į gyvenimą.
Tad žibėkit auksiniai žiedeliai sutviskę ant dešiniųjų bevardžių, žibėkit ilgus ilgus dešimtmečius, žibėkit ir veskit iki sidabrinių, auksinių ir deimantinių jubiliejų.
Už jaunąją porą pakelkime taures, jiems laimės palinkėkim!

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >