Parduotuve Planuok Pati

Taisyklės svečiams

Taisyklės svečiams

Šie patarimai prieš daugiau nei kelis šimtmečius buvo visiškai rimti. Juos galite pritaikyti vestuvėms ar bet kuriai kitai šventei:

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Vieši patvarkymai

Kaip turi elgtis kožna dievobaiminga ir viežlyba asaba jomarke, savo gildijos pobūvy ir kitoniškame susiėjime:

    1. Gink Dieve nevalna prisiplempus arielkos bastytis tarp žmonių viešumoj ir savo nesvietišku smirdėjimu, o taipogi kalakutiškais tauškalais papiktinti sueigą. Jei bus taip tai sūdžia turi bausti tokį galgoną 30 lietuviškų grašių, ale jei pinigo neprituri, liept iškast 10 uolekčių grabės po Vilniaus miesto siena.
    2. Nevalna prie visų šnirpšti į saują nosies tirštumą ir po tam aną šluostyti in vežimų šonus ar in svetimų asabų drapanas. Jei bus taip, reikia tokį baust 20 grašių ar nedeliai pristatyt minti dumples vinių kalykloj.
    3. Nevalna mėtyt iš savo kišenių ar savo vežėčių pakulas, plunksnas, supuvusias ropes, šapus, o taipogi išmesti viešai sunešiotas vyžas ir kitoniškas bezliapyčias. Jei bus taip, baust 50 lietuviškų grašių ar nedėlią mėžt vaivados žirgų staines.
    4. Už akies pamušimą viešumoj - 45 grašiai; už žipono palos atplėšimą - 35 grašiai, už spyrimą in pasturgalį - 50 grašių, už laukų pešimą dėl keršto - 60 grašių, o už plaukų pešimą dėl šposo - vienas auksinas.

Šitie visi patvarkymai priguli visiem paprastiem žmonėm, ale nevalna anuos taikyt bajoram o taipogi šlėktai.

Išguldyta Vilniuje

Metais 1636 per Šv. Roką

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >