Parduotuve Planuok Pati

Vestuvių pasaka

Šiam žaidimui jums reikės tokių veikėjųi:

 1. Pelenė,
 2. pamotė,
 3. viršininkas,
 4. Pelenės seserys,
 5. nevedę vyrai,
 6. Pelenės draugas,
 7. karalaitis,
 8. krikštamotė,
 9. karieta,
 10. arklys,
 11. vežikas.

Visus pasakos veikėjus susodinkite prieš svečius, kad visi matytų. Jiems užkabinkite korteles su vaidmenų pavadinimais. Galite papuošti ir atitinkama atributika, pvz. krikštamotei įduokite fėjos lazdelę, jei turite, galite ir vaikiškus fėjos sparnelius prisegti, vežikui galite įteikti botagą (ant pagalio užrištą virvę), nevedusiems vyrams galite po kepurę uždėti ir pan. Paaiškinkite aktoriams taisykles: vedantysis skaito pasaką. Aktorius, išgirdęs savo vardą, atsistoja ir daro tai, kas po vardo seka, pvz. Pelenė turi šalia sėdintiems galvas paglostyti, pabučiuoti. Vedantysis skaitydamas palaukia, kad aktorius padarytų tai, kas sakoma tekste.

Rekomenduojame Jūsų šventei:


Kitą kartą gyveno didikas, kuris, likęs našlys, vedė tokią pasikėlusią moterį, tokią puikuolę, kuri turėjo dvi piktas dukteris. Vyras irgi turėjo dukrelę, tik ta buvo neregėto meilumo ir gerumo: PELENĖ visiem glostė galvas, bučiavo visus iš eilės. PAMOTĖ nekentė PELENĖS, liepdavo jai šveisti grindis, valyti svečiams batus, viršininkui įpilti išgerti ir panašius darbus dirbti. PELENĖS SESERYS gyveno kambariuose su parketais, turėjo ten pačias geriausias lovas, dažnai viena prieš kitą atsistojusios maivydavosi, mėgdavo aistringai gundyti jaunus nevedusius vyrus. Darbą pabaigusi PELENĖ glausdavosi savo draugui į petį, sėsdavo jam ant kelių ir į ausį tyliai verkdavo. Kartą KARALAITIS kėlė balių ir į jį kvietė visą kaimo gaują. PELENĖ blogąsias seseris aprengė, sušukavo ir padažė. Sesės jos  paklausė:

- Pelene, gal ir tu norėtum eiti į balių?

- Ai panelės, jūs tik tyčiojatės iš manęs, tai ne man. 

- Tavo teisybė, juk žmonės juoktųsi, pamatę tave tokią baisią einant į puotą. Tu pažiūrėk kaip atrodai.

Ir PELENĖS SESĖS žiauriai garsiai nusijuokė. Kai atėjo diena vykti į balių, visa šeima išvyko, o PELENĖ pravirko vėl ant geriausio draugo peties. Jos KRIKŠTAMOTĖ, radusi ją verkiant, klausė:

- Kas yra, dura? - Jos KRIKŠTAMOTĖ, kuri buvo fėja, klausė, ar Pelenė norėtų eiti balių ir davė jai išgerti, kad ji neliūdėtų. PELENĖ išgėrusi pamanė, kad būtų šaunu vykti į balių ir iš laimės pašokdino nuo kairės pusės sėdintį trečiąjį asmenį. KRIKŠTAMOTĖ savo beisbolo lazda mostelėjo Pelenei per galvą ir parūpino KARIETĄ, ARKLIUS, VEŽIKĄ ir padėjo Pelenei apsirengti gražia suknele. Pelenei nuvykus į balių KARALAITIS išlėkė Pelenės pasitikti, pabučiavo jai ranką ir pakėlęs ją ant rankų nunešė į salę, kur visi buvo susirinkę. KARALAITIS PELENĘ pakvietė šokti. PELENĖ pradėjo šokti ančiukų šokį, o KARALAITIS susinervinęs nuėjo į šalį ir išgėrė vieną, antrą, trečią stikiuką...KARALAITIS pamatė iš salės išbėgančią PELENĘ. Pamanęs, kad Pelenė nenori su juo permiegoti, pradėjo ją vytis, bet  pavyti negalėjo, kadangi ji buvo su Adidas kaliošais. PELENĖ bėgdama pametė vieną savo kaliošą, kurį KARALAITIS paėmė ir užsikišo užantin. Pasibaigus puotai KARALAITIS ieškojo kam priklauso firminis kaliošas. Pradėjo matuoti kaliošą princesėms, paskui kunigaikštytėms ir visoms kaimo merginoms, bet vis netiko. Atnešė tą batą ir abiem blogosioms seserims, tačiau joms netiko, o PELENĖ, žiūrėdama, pažino savo kaliošą, nusižvengė ir tarė:

- Asilai, ką darot, tai mano kaliošas, jomajo. Maukit man ant kojos tą kaliošą.

Pabandžius uždėti kaliošą, jis Pelenei tiko. KARALAITIS, pamatęs, kad dar niekada nėra matęs merginos su tokiais gražiais kaliošais, nusprendė, kad Pelenė turi būti jo žmona ir ją apkabino, pabučiavo ir jai pasipiršo. PELENĖ laužėsi laužėsi bet sutiko tada visi linksmai sušoko ramtradrili.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >