Parduotuve Planuok Pati

Židinį įsikuria jaunieji

Šis šeimos židinio įkūrimo variantas tinkamas tada, kai jaunųjų tėvų šeimos nėra darnios, tėvai mirę ar dėl kitų priežasčių tėvai židinio perduoti vaikams negali.

Mielieji XXX, YYY (jaunųjų vardai), brangūs sveteliai, susikūrė nauja šeima, įsižiebė nauja liepsnelė. Ji dar visai trapi, blaškoma vėjų, dar neįsidegusi (piršlys įneša žvakutę). Mes žinome, kad čia susirinko daug naująją šeimą be galo mylinčių žmonių. O kas geriau sutvirtins šeimos liepsną jei ne meilė. Piršly, paduok mieliems sveteliams po ugnelę, o jūs brangieji palaikykite ją savo rankose, sudėkite į šią liepsną geriausius savo palinkėjimus, patarimus, nuoširdžiausius žodžius, šilčiausias mintis, kad jais liepsnotų naujosios ZZZ (jaunųjų pavardė) šeimos laužas.

Piršlys paduoda po žvakę dviems svečiams, kurie sėdi palyginus vienodai nutolę nuo jaunųjų. Viena žvakė keliauja link jaunojo, kita link jaunosios. Kiekvienas svečias žvakę palaiko rankose, gali tyliai arba garsiai pasakyti palinkėjimą. Kai abi žvakės nukeliauja iki jaunųjų, šie kartu uždega savo šeimos židinį.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >