Parduotuve Planuok Pati

Žodžiai išlydint į santuokų rūmus

Visiems susirinkus piršlienė perskaito žodžius:

Ateina toks metas – lakštingaloms suokti,
Žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas – mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti.

Gerbiamieji svečiai, tėveliai, mes visi susirinkome čia į dviejų žmonių, norinčių sujungti dvi širdis į vieną, didžiąją šventę. Mus ir šiuos jaunus žmones jaunieji paprašė palydėti į santuokų rūmus. Mano vardas - .....(piršlienės vardas), piršlio vardas - ............(piršlio vardas). Tad jaunoji prašom užrišti piršliui juostą, prisegti gėlytę, o jaunasis – prisegti gėlytę svočiai.
Kadangi dabar jau esam oficialūs piršliai, tad prašom jaunosios mamytę prisegti savo dukrai rūtų vainikėlį, o jaunojo mamytę – prisegti gėlytę sūnui.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Toliau piršlienė tęsia:

Dabar norėtumėm pristatyti ir mūsų gausią palydą:
Vyriausias pabrolys - ......., jo pamergė - ........
Pabrolys - ..........., pamergė - ..........
Pabrolys - ..........., pamergė - ..........

Pristačius poras piršlys sako:

Aš siūlau pakelti taures putojančio vyno už jaunuosius, kurie šiandien sujungs savo kelius į vieną platų kelią ir už tuos žmones, kurie bus šio įvykio liudininkais.

Piršlys iššauna šampaną. Visi pakelia taures. Po tosto svočia kreipiasi į tėvus:

Šiandien mes susirinkome išlydėti .............. (jaunosios vardas) ir ..............(jaunojo vardas) į pačią didžiausią, reikšmingiausią ir gražiausią jų gyvenimo šventę. Tarp mūsų yra patys brangiausi ir artimiausi jauniesiems žmonės – jų tėvai. Brangūs tėveliai, rasotom pievom, saulėtais laukais nubėgo nerūpestinga Jūsų vaikų vaikystė. Mažas takelis, išlydėjęs į gyvenimą, kaspinu nudulkėjo tolyn ir susitiko su kitu keliu. Du maži keliai panoro susijungti...

Išeina vaikai i pasaulį
Kaip kartą išėjote Jūs.
Ištiesę sparnus į saulę,
Palieka gimtuosius namus...
Išeina, dabar jau išeina,
Suradę vienas kitą ir meilę.
Dviese laimingi išeina
Į platų gyvenimo kelią.

Toliau tęsia piršlys:

Mieli jaunieji, gyvenime būna metų, kurie verti vienos dienos, bet būna dienų, kurios virsta metais... Tegul ši diena pavirs Jums laimės metais, ilgu laimingu gyvenimu. O dabar Jūsų laukia nuostabi, nepaprasta kelionė, iš kurios jau grįšite vyru ir žmona. ...........(jaunosios vardas) ir ............(jaunojo vardas), prašom atsisveikint su Tėveliais, o Jūs, tėveliai, palaiminkit savo vaikus, žengiančius į savarankišką gyvenimą.

Tėvai palaimina vaikus. Piršlys pakviečia visus į kelionę:

Palinkėkit mums gero kelio, o jums – gero, smagaus laukimo.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >