Parduotuve Planuok Pati

Žodžiai išlydint jaunuosius su mamos palaiminimu

Piršlienė:

Į šią šventę mus atvedė dviejų jaunų žmonių meilė. Meilė gimdo žmones ir daiktus, knygas ir miestus. Meilė dalija žmones į laimingus ir nelaimingus. Kaip gera žinoti, kad iš visų kelių, iš visų vasaros vakarų, iš visų džiaugsmo ir liūdesio akimirkų, o gal paprasčiausiai grįžtančio iš darbo, laukia tavęs tavo žmogus. Kaip vis dėl to gera, kad pasaulis toks ankštas ir jame neprasilenkia du vienas kitam taip reikalingi žmonės.
Šiandien, šią ypatingą dieną, ant naujo gyvenimo slenksčio stovi ... ir ..., pasiryžę savo kelius sujungti į vieną gyvenimą kelią. Tad leiskite pristatyti šios šventės porą, mylimus jaunavedžius – .... ir ....

Rekomenduojame Jūsų šventei:

.... (jaunojo vardas), matau, suskynei pačių gražiausių gėlių puokštę, padovanok savo išrinktajai ir pakviesk į bendro gyvenimo kelią.

... (nuotakos vardas), prisek ... gėlytę, kaip amžino sutikimo ženklą ir apsisprendimą nuo šiol gyventi kartu.

Pagrindinis šios šventės liudininkas ir palydos vyriausias vadovas - PIRŠLYS .... (piršlio vardas). Dabar paprašysiu jaunosios užrišti piršliui juostą, kad visi jį atpažintų.

Jaunoji riša juostą. Piršlienė įsega Piršliui gėlę, jis paduoda puokštę.

Piršlys:

Dabar, mielieji jaunieji, prašom pristatyti savo pulką.

Pabroliai įteikia gėles, įsegamos gėlytės.

Piršlienė: 

Štai koks šaunus pulkas šiandien mus lydės į bažnyčią priimti šventų santuokos įžadų. Tik jaunamartė dar be rūtų vainikėlio, tad šį jaunystės simbolį paprašysiu įsegti mamytės.

Piršlienė:

... ir ..., Jūsų gyvenimo taką nusagstė žvaigždžių šviesa. Visi čia susirinkę esam liudininkai, kad Jūs esat pasiruošę ir tik savo noru einate tuo žvaigždėtu keliu, kurio viršukalnėje dega šeimos židinio ugnis. Nuo šiandien „aš“ pamažu išnyksta, lieka „mes“. Šis žodis augs kartu su jumis. Norime palinkėti, kad jūsų gyvenimas būtų lengvas kaip širdies malda. O laiko ūkanos ir kasdieninė buitis lai neužgožia šviesiausių atminties lašų. Rinkite juos ir laikui bėgant peržiūrėkite. Pasidžiaukite. Pasidžiaukite, kad radote vienas kitą, kad laikotės už rankų, kad galite vienas kitam patarti, atsiremti kai reikia. Mylėkite ir žiūrėkite vienas į kitą tokiomis pat spindinčiomis akimis, kaip kad žiūrite vienas į kitą šiandien. Branginkite tą jausmą ir auginkite, nes tai jūsų šeimos pamatai.

Piršlys:

Prisipildykime taures ir pakelkime visi jas už ... ir .... pasirinktą kelią. Kviečiame visus prieš kelionę pasistiprinti.

Piršlys:

Paprašykite mamytės palaiminimo. O Jūs, miela mama, palinkėkite jauniesiems viso to, kas pasaulyje brangiausia, visa to, kas pasaulyje švelniausia, visa to, kas pasaulyje gražiausia. Tai – sveikatos, meilės ir gerumo. Palinkėkite, kad visur ir visada nuo nelaimių ir vargų saugotų ir globotų Dievo palaima.

Mums laimingos kelionės, jums gražaus laukimo ir iki pasimatymo!

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >