Parduotuve Planuok Pati

Žodžiai smėlio ceremonijai

Smėlio ceremonija – tai paprotys, atkeliavęs iš Havajų. Jos metu jaunieji į gražų stiklinį indą pila dviejų spalvų smėlį, simbolizuojantį dviejų gyvenimų susiliejimą į vieną visumą. Kartais pilamas trijų spalvų smėlis: jaunavedžiams spalvotas ir neutralus, kurį pila ceremonijos vedantysis (neutralus smėlis simbolizuoja santuokos pagrindą). Galimos ceremonijos variacijos, kai smėlį pila ir tėvai arba, jei sutuoktiniai turi vaikų, įtraukiami vaikai. Ceremonijai reikia spalvoto smėlio, siaurų ir aukštų indų tiek, kiek bus dalyvaujančių ceremonijoje, didelio bendro indo. Smėlį pilti reiktų neskubant, paeiliui pasikeičiant. Ceremonijos metu skaitomi žodžiai, groja speciali muzika. Žemiau pateikiami keli priesaikų variantai, daugiau galite rasti į google įvedusios paieškos žodžius "the unity sand ceremony vows". Kaip pačiai pasigaminti spalvoto smėlio, rasite čia.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

I variantas

 Mielieji .....(jaunosios vardas) ir ..... (jaunikio vardas), kaip šios smėlio smiltelės amžiams susimaišė ir nebegalės būti atskirtos viena nuo kitos, tegu taip amžiams susijungia ir jūsų abiejų gyvenimai. Tegu jūsų bendras laimingas kelias kartu tęsiasi ilgiau, nei kad užtruktų kiekvieną smiltelę vėl sugrąžinti į jos indą. (grojama muzika).

II variantas

Mielieji ....(jaunosios vardas) ir .....(jaunikio vardas), šiandien jūs užtvirtinote savo nuoširdžią meilę apsikeisdami vestuviniais žiedais bei įsipareigodami vienas kitam visam likusiam gyvenimui. Čia ši sąjunga bus simboliškai atkartota pilant smėlį iš dviejų atskirų indų, vienas kurių įkūnija ..... (jauniosios vardas) gyvenimą nuo gimimo iki dabar, kitas ..... (jaunojo vardas), į bendrą trečią indą, reiškiantį jūsų gyvenimą kartu. ..... (jaunosios vardas), viskas kuo buvai, kuo esi ir kuo būsi tegu susijungia su viskuo, kuo tu ..... (jaunojo vardas) buvai, kuo esi ir kuo būsi. Kaip šios mažos smėlio smiltelės, kartą sumaišytos, nebegali būti sugrąžintos į atskirus indus, taip tegu susilieja ir jūsų gyvenimai, sudarydami tvirtą ir nesugriaunamą santuoką.

III variantas

Šiandien, ..... (jaunosios vardas) ir ..... (jaunojo vardas), jūs įsipareigojate amžinai mylėti vienas kitą, ir džiaugsme, ir varge. Šį pažadą Jūs duodate visų mūsų ir savo vaikų ..... (vaikų vardai) akivaizdoje. Kiekvienas iš jūsų rankose laikote po indą su smėliu. Jis simbolizuoja jūsų gyvenimą iki šiol, niekam nepriklausantį ir unikalų. Tačiau jūs laisva valia ir niekieno neverčiami nusprendėte savo gyvenimus sujungti ir kurti naują, bendrą istoriją. Taip, kaip susimaišys šios mažos smiltys, nuo šiol susijungs ir jūsų individualybės, sudarydamos vieną darnią šeimą. ..... (Jaunosios vardas) ir ..... (jaunojo vardas), jūs atėjote iš dviejų skirtingų šeimų. Iš jų šiandien buvo sukurta nauja šeima. Kviečiu .....(jaunosios vardas) ir ..... (jaunikio vardas) tėvelius prieiti. Šie du indai simbolizuoja kiekvieną šeimą. Prašau tėvelius įpilti smėlio iš šių indų į bendrą jaunavedžių indą taip suvienijant dvi šeimas. O dabar prašau prieiti jaunuosius ir užbaigti šį kūrinį, nes nuo šiol jau jūs patys kursite savo bendrą gyvenimą. Tegu jis teka sklandžiai lyg šios byrančios smiltys.

IV variantas

Meilė – stipriausia jėga pasaulyje. Ji suteikia mums drąsos žvelgiant į gyvenimo nežinomybę, ryžto susidūrus su baime. Ji nugali viską. Tačiau nepaverskite meilės pančiais. Nors jūs nuo šiol ir dalinsitės vienu gyvenimu, nepamirškite, kad esate du atskiri žmonės. Branginkite ir toleruokite vienas kito skirtumus. Mylėkite vienas kitą. Nepamirškite, kad jūsų įsipareigojimas vienas kitam visada turi išlikti svarbiausiu. Kartu jūs juoksitės ir verksite, būsite sveiki ir sirgsite, būsite laimingi ir pyksitės, kartu dalinsitės ir augsite. Augsite kartais kartu, o kartais kiekvienas atskirai.

Čia turime tris skirtingų spalvų smėlio indus, simbolizuojančius kiekvieno iš partnerių individualumą bei dviejų gyvenimų sujungimą į vieną. Dabar aš pilu neutralios spalvos smėlį, reiškiantį santuokos pagrindą (pila liudininkas/piršlys). ..... (jaunosios vardas) ir ..... (jaunojo vardas), paimkite šiuos spalvoto smėlio indus ir lėtai iš pradžių vienas, paskui kitas įpilkite truputį į bendrą indą. Tai jūsų individualybių spalvos, jums priminsiančios, kad santuokos tvirtumas remiasi į kiekvieno iš jūsų stipriasias puses (jaunikis ir jaunoji įpila po truputį smėlio į bendrą indą). Na o dabar sukurkite bendrą savo naujos šeimos raštą, reiškiantį, kad jūsų gyvenimai susieti ir nuo šiol persipins vienas su kitu amžiams (jaunikis ir jaunoji pila smėlį pasikeisdami ir formuodami raštą).

V variantas

..... (jaunikio vardas) ir ..... (jaunosios vardas), tegu jūsų meilė būna amžina kaip niekada nesibaigiančios bangos, nepaliaujamai kylančios iš jūros gelmių. Taip, kaip žemės vandenys nenuilsdami skalauja viso pasaulio kraštus, tegu jūsų meilė būna siūbuojančia jūra tarp jūsų sielų krantų. Taip kaip neišauš nei vienas rytas be vandenyno bangavimo, te nebūna dienos be jūsų meilės vienas kitam. Visai neseniai jūs užtvirtinot savo jausmus apsikeisdami priesaika ir vestuviniais žiedais. Čia šią gražią sąjungą mes atkartosime sujungdami smėlį iš dviejų indų į vieną ir sukurdami naujos šeimos smėlio piešinį. Pirmasis indas simbolizuoja tave, ..... (nuotakos vardas), viską, kuo tu buvai, kuo esi ir kuo kada nors tapsi. O šis indas simbolizuoja tave, ..... (jaunikio vardas), viską, kuo tu buvai, kuo esi ir kuo kada nors tapsi.

Kiekvienas iš jūsų savyje turite neatkartojamo grožio, stiprybės bei charakterio. Kiekvienas esate tvirtas pats iš savęs, nepriklausomas ir galintis džiaugtis gyvenimo pilnatve be niekieno pagalbos. Tačiau kai šios dvi savarankiškos sielos susijungia, jos sukuria visiškai naują, kur kas sudėtingesnę visumą. Kaip ir šios smėlio smiltelės, susijungusios bendrame inde, atskleidžia grožį, praturtinantį naują kūrinį. Mieli jaunavedžiai, pilkite smėlį į bendrą indą ir kurkite savo nuostabų raštą. Kaip šios smiltys jau niekada nebegalės būti atskirtos, taip ir jūsų santuoka nuo šiol bus dviejų asmenybių lipdinys, susietų kartu bendra širdimi, bendru gyvenimu. Du taps vienu.

VI variantas

Šiandien visi susirinkome atšvęsti ..... (jaunosios vardas) ir ..... (jaunojo vardas) santuokos. Šią sąjungą simboliškai atkartosime smėlio ceremonijos metu. Į bendrą indą įbersiu smėlio iš gimtojo Lietuvos pajūrio. Jis simbolizuoja tvirtą mūsų jaunųjų meilės pagrindą. Šis pagrindas, tai jų tėvų šeimos, jų vaikystė, kiekvienas svarbus jų gyvenimo žingnis, kuris juos atvedė į tokias asmenybes, kokias mes matome šiandien. Šis pagrindas bus ramstis jų meilei, kai abu augs ir keisis kartu.

..... (jaunosios vardas) ir ..... (jaunojo vardas), šiandien jūs pasižadėjote vienas kitam dalintis gyvenimu iki savo dienų pabaigos. Šio pasižadėjimo simboliu bus dviejų smėlio indų supilimas į vieną bendrą. Šis indas simbolizuoja ..... (nuotakos vardas), o šis ..... (jaunikio vardas). (Indai su smėliu paduodami jaunavedžiams).

Kiekvienas jūsų į šiuos santykius atsinešate unikalias stiprybes, pažeidžiamumą, praeitį. Kaip asmenybės kiekvienas iš jūsų esate nuostabūs žmonės. Tačiau kai jūs abu esate kartu, jūs sukuriate kai ką dar nuostabesnio. Kartu kiekvieno iš jūsų stiprybės gali dar labiau atsiskleisti, ankstesnės žaizdos būti užgydytos, kartu jūs galite atsitiesti ir kur kas lengviau pasiekti savo svajones. Kviečiu pilti smėlį maišant skirtingas spalvas į naują raštą

Kai baigiamas pilti smėlis:

Štai ir sukūrėte savo smėlio raštą sujungdami dvi spalvas, taip, kaip sujungėte dvi šeimas į naują šeimą. Sveikiname pradėjusius kelionę santuokoje, mylinčius ir stiprius kaip vyrą ir žmoną, neišskiriamus kaip šios smėlio smiltys.

Kad būtų paprasčiau organizuoti šventę, jei dar neprisiregistravote,prisiregistruokite prie aplinkos Mano Planas ir viską galėsite organizuoti Internete. Prisijunkite prie Planuokpati facebook'e ir galėsite sekti visas naujienas.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >