Parduotuve Planuok Pati

Ataskaita ir dokumentų atidavimas

Piršlys pakviečia visus prisipildyti taures:

Pirmiausia paprašysiu visų svečių prisipildyti taures.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Palaukiama kol visi prisipila taures. Piršlys tęsia:

Ponai ir ponios, giminės ir artimieji, draugai ir šiaip prijaučiantys. Noriu Jums prisistatyti. Piršlys melagis aš esu, tik niekad nemeluoju, kai šneku. Taigi gyveno šiame pasaulyje du laisvi paukščiai – ...... ir ...... (jaunųjų vardai). Skraidė jie sau laisvi, nerūpestingi. Tačiau toks nerūpestingas gyvenimas truko neilgai. Smaili Amūro strėlė švelniai palietė abiejų širdis. Todėl vos prieš kelias valandas iš savo namų iškeliavo du jauni žmonės, o į šią puotą atvežėme jau porą – vyrą ir žmoną. Turim ir tai paliudijantį dokumentą: 20... metų ....  dieną (santuokos data) ..... (santuokos vieta) santuokos rūmuose žiedus sumainė ...... ir ...... (jaunųjų vardai) ir laisva valia sukūrė šeimą. ..... (nuotakos vardas) pasirinko vyro pavardę ir tapo ....... (nuotakos nauja pavardė). ....... ir ........ (jaunųjų vardai) kviečia visus dalyvauti savo pirmoje bendro gyvenimo šventėje. Dokumentą perduodu teisėtiems jo savininkams (Piršlys atiduoda dokumentus jaunavedžiams), o dabar žodį tars piršlienė.

Kalba piršlienė:

Ši diena mūsų jaunavedžiams yra šventa, nes Dievo akivaizdoje jie prisiekė meilę ir ištikimybę vienas kitam iki gyvenimo saulėlydžio. Mes su piršliu santuokos dokumento perdavimą norime palydėti šventosios Motinos Teresės žodžiais apie meilę:

"Nemanykite, kad tikra meilė turi būti ypatinga. Ne, mums tereikia nesiliauti mylėjus To, kurį mylime. Pažvelkite, kaip dega lempa, nuolat naudodama mažus alyvos lašelius. Jei lempoje nebus tų lašelių, nebus šviesos, ir sužadėtinis turės teisę pasakyti: "Nepažįstu tavęs".
Mano vaikai, kas tie alyvos lašeliai mūsų lempose? Tai nedideli kasdienio gyvenimo dalykai: ištikimybė, pasitikėjimas, trumpi geri žodeliai, mintys apie kitus, tie visi maži tylūs darbeliai, žvilgsnis, žodis, poelgis. Tai meilės lašeliai, tokia didele šviesa užliejantys mūsų gyvenimą."

Kalba piršlys:

Taigi mes, piršlys ir piršlienė, su visa darnia svita, galime teigti, jog šiandien užgimė darni šeima. Tad pagal seną tradiciją siūlau pakelti pirmąjį tostą už jauną šeimą. Lai jų gyvenimas būna gražus ir darnus, o jų meilės liepsna skaičiai liepsnoja ir šildo visus aplinkinius. Už jaunuosius!

Pakeliamos taurės. Piršlys tęsia:

O dabar uliavosime, už jaunuosius taures kilnosime, dainas dainuosime. Tad visų labai prašau: jaunuosius, jų tėvelius, o ir mane piršlį šlovinkite, gėrimus ir valgius ragaukite, iš muzikanto devynis prakaitus spauskite, šokite, dainuokite. Ir prašau netikėkite pletkais, kad piršlys yra melagis.
Patys pamatysite.
Tad Valio JAUNIESIEMS!
Valio jų TĖVELIAMS!
Valio SVETELIAMS!
Visi valgykime karštus patiekalus.

Piršlienė įsiterpia:

Minutėlę, kartu su mano karštu šeimininkutės atnešė ir sveikinimą. Sakė, kad svečiai, kol laukė mūsų, štai kokį ilgiausią tekstą jauniesiems sukūrė. Jūs valgykite, o aš jį dabar garsiai ir perskaitysiu.

Piršlienė skaito grupinį tostą. Kol valgoma karštus patiekalus, pertraukėlė prie stalo. Muzikantas dainuoja pvz. “Sumainyti jau aukso žiedai”.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >