Parduotuve Planuok Pati

Jaunųjų priesaika humoro forma


Šią priesaiką humoro forma galite skaityti gamtoje, galite duoti jauniesiems perskaityti prieš surakinant širdis arba prieš užrakinant Pirmosios pagalbos santuokos krizei spręsti dėžutę.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Jaunikio žodžiai:

Aš jaunikis ne dėl grožio
Ir laikausi duoto žodžio.
Pažadu brangiai žmonelei
Neišsukt iš doros kelio.

Ir ją pačią prižiūrėsiu,
Kad su bobom neplepėtų,
Nes tik laikas veltui eina
Ir gandai viens kitą maino.

O jei Dievui nusidėsiu,
Tai pas kunigą nebėgsiu,
Brangiąją pasisodinsiu
Ir griekus jai išpažinsiu.

Jei žmonelė panorėtų,
Tai ir bulves skust galėčiau.
Na, dar kojines skalaut
Ir į turgų nukeliaut.

Nelankysiu nei aludžių,
Nei mergaičių didžiakrūčių,
Bet ir žmoną priturėsiu,
Kad į vyrus nežiūrėtų.

Kai vaikelio susilauksim,
Kelnytes mielai skalausiu,
Vis mamytę užvaduosiu,
Lopšines naktim dainuosiu.

Nuotakos žodžiai:

Būsiu gera gaspadinė
Gera Sauliaus žmona
Jį prispausiu aš prie sienos
Nenusuks į šoną


Aš nekepsiu jam kiaušinių
Tegu pats juos kepa
Ir į lovą saldžią kavą
Man kas rytą neša


Vienoj rankoj bus bizūnas
O antroj kočėlas
Kai iš darbo grįžtant lauksiu
Vakarą aš vėlų


Jei tiktai aš sužinosiu
Kad jis algą gavo
Glamonėsiu, išbučiuosiu
Nuo viršaus lyg galo


Na o jeigu galas šitas
Vis kabos nukaręs
Susirasiu vyrą kitą
Kad tave kur galas.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >