Parduotuve Planuok Pati

Stalo išpirkimo kontraktas

Stalo išpirkimo kontraktas

I variantas

Radus stalą užsėstą svečių apsišaukėlių piršlys sako:

Sveiki gerbiamieji, išalkom, sušalom, norim ir prie stalo susėsti!

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Apsišaukėliams prieštaraujant, tęsia:

Gal kartu susiglaustumėme, mūsų ne tiek jau daug, jūsų irgi ne galybė.

Vis dar prieštaraujant abu piršliai kartu sako:

Na kas čia dabar, prašom atlaisvinti stalą, o jeigu jau turite jaunuosius, tai tegul jaunieji bučiuojasi (atsisuka į pulką, kad visi dainuotų "karti, karti, degtinė karti). Netikra veselia, jei jaunieji nenori bučiuotis, prašom rodyti pažymėjimą. Čia netikras pažymėjimas, netikri antspaudai ir parašai. Va mūsų jaunieji tai tikri, ir dokumentai tikri.

Dar truputį pasiginčyjus, piršlys tęsia:

Na gerai, šiais laikais viskas perkama ir parduodama. Manau, mes galim suderėti dėl kainos, pasirašyti sutartėlę ir draugiškai išsiskirti. Štai sutartis, belieka tik sumą įrašyti. Mokėsime grynais. Gal kad mokesčių mažiau reiktų mokėti, kainelę nurodom mažesnę?

Pateikiama sutartis, susitariama dėl sumos. Piršliai sumoka netikrais, pavyzdžiui, valgomais pinigais.

VESTUVINIO STALO
PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

- - - 
(data) (laikas)

_______________________
(sutarties sudarymo vieta)

Pardavėjas U A B    A P S I Š A U K Ė L I A I
(asmens arba įmonės pavadinimas)

Pirkėjas V š Į     P I R Š L Y S
(asmens arba įmonės pavadinimas)

NETEKĖJUSIŲ MERGELIŲ K., NEKALTYBĖS SEN.
(pirkėjo adresas)

Pardavėjas parduoda, o pirkėjas perka pardavėjui nuosavybės teise priklausantį vestuvinį stalą:
markė, modelis MEDINIS, DENGTAS KEPSNIAIS, GĖRIMAIS, SALOTOM IR UŽKANDOM

valstybinis numeris X X X L spalva SKANI 

Pardavėjas patvirtina, kad parduodamas vestuvinis stalas priklauso jam nuosavybės teise, į parduodamą vestuvinį stalą tretieji asmenys jokių teisių ar pretenzijų neturi, vestuvinis stalas neareštuotas, jis nėra teisinio ginčo objektas, teisė disponuoti juo neatimta ir neapribota. Perduodamo vestuvinio stalo numeris ir kiti duomenys atitinka jo registravimo dokumente nurodytus duomenis.

Šalys parduodamą vestuvinį stalą įkainojo  ...........................Lt


(nurodoma suma žodžiais)


Vestuvinį stalą pardavė
(vardas, pavardė, parašas arba juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, parašas, įmonės antspaudas (jei įmonė jį turi)

Vestuvinį stalą pirko
(vardas, pavardė, parašas arba juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, parašas, įmonės antspaudas (jei įmonė jį turi)

Pastaba. Vadovaujantis Saugaus vestuvinio eismo įstatymu, Vestuvinių stalų registro bei Vestuvinių salių ir jų terasų registravimo taisyklių nuostatomis iš užsienio įvežtą įsigytą vestuvinį stalą privalu įregistruoti prieš pradedant jį eksploatuoti Lietuvos Respublikoje, o Lietuvos Respublikoje registruotą vestuvinį stalą suvartoti per 2 dienas nuo sutarties pasirašymo momento. Laiku nesuvartotas stalo inventorius likviduojamas remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

II variantas

Piršlienė turi turėti iš anksto pasiruošusi ilgą, apie 5 m. ilgio saldainių virtinę. Ant jos galo galima pririšti nedidelį alkoholio buteliuką. Piršlys sako:

Na kas čia dabar, prašom atlaisvinti stalą, o jeigu jau turite jaunuosius, kartu, kartu... netikra veselia, jei jaunieji nenori bučiuotis, prašom rodyti pažymėjimą. Čia netikras pažymėjimas, netikri antspaudai ir parašai...
Gal tada pabandom išsipirkt. Traukit virvę, Ką ištrauksit tas bus Jūsų.

 

Stalo išpirkimas naudojant liudijimą čia.


Lapai spausdinimui
 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >