Parduotuve Planuok Pati

Stalo išpirkimo liudijimas

Jei atvykus į šventės vietą randate užsėstą stalą, jį galima atgauti pateikiant Piršlių stalo išpirkimo liudijimą (mūsų siūlomą variantą galima atsispausdinti, stalo išpirkimas naudojant Pirkimo-Pardavimo sutartį čia):

Rekomenduojame Jūsų šventei:

I variantas

Piršlys su svočia kartu sako:

Na kas čia dabar, prašom atlaisvinti stalą, o jeigu jau turite jaunuosius, prašom rodyti dokumentus kas tokie esat.

Jei apsišaukėliai svečiai kažką rodo iš dokumentų, pažiūrėti ir sakyti, kad netikri. Bet kokiu atveju toliau piršliai tęsia:

Mes turime Liudijimą, kad čia viskas priklauso mums. (skaitomas liudijimas)

Liudijimas išduotas PIRŠLIUI MELAGIUI ir jo pavaduotojai SVOČIAI 
Liudijimas pažymi, kad šiuose namuose esantys stalai, suolai, kėdės, ant stalų esantys valgiai, gėrimai, saldumynai ir visi kiti rakandai teisėtai priklauso piršliui ir svočiai, atvežusiems su savimi ką tik šviežiai palaimintus ir surištus visam gyvenimui aukso žiedais jaunuosius su visa veselninkų svita.
Įvairaus plauko apsišaukėliai ar žiopliai per savo neapdairumą užėmę vietas prie stalo pateikus šį liudijimą privalo kuo skubiau, be jokių svyravimų išsinešdinti ir užleisti vietas jų teisėtiems šeimininkams.
Liudijime pateikta informacija nesvarstoma, tik besąlygiškai vykdoma.
Pasirašo: Europos sąjungos įgaliotas atstovas
ponas KANDONS PIZARAS

Kadangi mes - piršliai turtingi - prie šio liudijimo dar pridedam butelį baltos, butelį skaidrios, butelį konjako, saldainių virtinę begalinę. 

Ant stalo dedamas pienas, mineralinis, mažas buteliukas konjako ir saldainiai susegti vienas su kitu. Jei stalo vis dar neatlaisvina, piršliai pakviečia prisidėti pabroliukus ir pamergytes prie stalo išpirkimo.

II variantas

Piršlys:

Ramybė visiems, o linksmybė man čionai įeinančiam. Ar laukėt svetelių iš tolimos kelionės? Kiek mes vargo patyrėme, kol į jūsų didžius rūmus patekome, o rūmai čia tai bent, na ir turtingi tėvai. Tiek langų, tiek durų, o šviesikių kiek!
Daug kelių prakeliavome, daug porų batų nuplėšėme, kol išgirdome šią muziką – dainas, todėl ir užsukome pažiūrėti.
Lenkiuosi žemai ir prašau priimti mus drauge su jumis pasilinksminti. Mūsų nedaug, tik 300:
100 – nekvailų
100 – negeriančių
100 – nevalgančių.

Jei svečiai apsišaukėliai sako, kad nepriims. Piršlys tęsia:

Na, bandėm susitart gražiuoju, bet kad jums taip netinka, tai štai dokumentas, išduotas ne šiaip bet ko, o pačios Europos sąjungos didžiai gerbiamo įgalioto atstovo. Dokumentas skelbia (skaitomas liudijimas). Taigi, mielieji, jei nenorit patekt teisėsaugos nemalonėn, o iš akių matau, kad nenorit, prašom atlaisvint stalą.

Piršlienė:

O kadangi mes, geros širdies piršliai, jums į kelią įdedam užkandos ir gėrimo troškuliui numalšinti (duodama saldainių ir alkoholio).


Lapai spausdinimui
 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >