Parduotuve Planuok Pati

Ieškok idėjų šventei - Žaidimas

Pasinaudok mūsų kruopščiai atrinktais įvairiausiais žaidimais, kad Tavo šventė taptų linksma ir nepamirštama. Taupyk savo laiką ir susirask būtent tuos žaidimus, kurių reikia Tau. Kaip naudotis žaidimų paieška gali pasižiūrėti šiame trumpame filmuke.

Vieta:
Žaidėjai:Tipas:


Rezultatai

Šokis su šluota

Jums reikės šluotos bei norinčių šokti porų. Vienas iš šokėjų turi neturėti poros bei šokti su šluota. Muzikai sustojus visi šokėjai keičiasi poromis. Tas, kuris turėjo šluotą, ją meta ir kuo greičiau ieškosi poros. Likęs be poros šoka su šluota. Bus linksmas pasišokimas visiems svečiams. >>

Šokis su makaronais

Jums reikės ilgų makaronų ir porų, kurios norėtų šokti. Pora turi paimti makaroną (nevirtą) taip, kad kiekvienas jo galas būtų vieno iš šokėjų lūpose. Pradedama šokti. Laimi pora, kuri ilgiausiai iššoka nesulaužiusi savojo makarono. >>

Kieno liežuvėlis saldesnis?

Padalinkite poras į dvi komandas: pamergių ir pabrolių. Nurodykite starto liniją, o prie finišo linijos padėkite po stikliuką bei po butelį gėrimo. Prie pamergių finišo linijos pastatykite jaunikį, prie pabrolių - nuotaką (jei šie užsiėmę fotografavimu, gali stoti piršlys ir svočia). Davus startą žaidėjai turi pribėgti prie butelio, įsipilti gėrimo, pasakyti... >>

Šokių makalynė

Ant lapelių surašykite įvairių šokių pavadinimus. Duokite svečių porai išsitraukti šokį. Liepkite jiems pradėti šokti, tačiau muzika grokite visai ne tokią, kokia turėtų būti iš tikrųjų. Pavyzdžiui, pora turi sušokti valsą, o groja rokenrolas, taigi pora turi greitai suktis, kad "pataikytų" į ritmą. Geriausią šokėją apdovanokite. Galimi... >>

Šmaikštūs tostai

Ant lapelio iš anksto susirašykite po tris tarpusavyje nesusijusius žodžius, pavyzdžiui, "obuolys, traktorius, tušinukas". Lapelius susukite. Šventės metu duokite traukti lapelius ir liepkite svečiams pasakyti tostą su šiais žodžiais. Šmaikščiausio tosto autorių apdovanokite. >>

Grupinis tostas

Liepkite svečiams sakyti būdvardžius, kurie ateina į galvą bežiūrint į jaunuosius. Jūs tuo tarpu šiuos būdvardžius surašykite į šį tekstą, kurį vėliau perskaitykite: Šį _________________ ir ________________ vakarą, kai_________________ danguje įsižiebė ______________ žvaigždės, prie šio ____________________ stalo šioje __________________salėje... >>

Šokis su balionais

Jums reikės tiek pripūstų balionų, kiek porų dalyvaus žaidime. Balionus pririškite prie partnerių kojų (kuo žemiau). Merginos turi šokti taip, kad išsaugotų savo partnerio balioną, bet tuo pačiu metu susprogdintų priešininkų balionus. Laimi pora, ilgiausiai išsaugojusi savo balioną. >>

Problemos ir sprendimai

Jums reikės dviejų indelių ir lapelių. Į vieną indelį pridėkite lapelių su surašytomis problemomis, į kitą - su sprendimais. Kadangi paprastai šeimoje problemas kelia moterys, problemų indelį duokite nuotakai. Sprendimų indelį duokite jaunikiui. Tegu nuotaka ištraukia ir perskaito problemą, o jaunikis ištraukia ir perskaito sprendimą. Turėtų gautis įvairių juokingų... >>

Šokis su kėdėm

Jums reikės tiek kėdžių, kiek žaidime dalyvaus merginų ar moterų. Jas sustatykite salės viduryje. Tegu visos susėda. Groja muzika, merginos sėdi. Duokit joms užduotį iš vyrukų atnešti įvairių daiktų, pavyzdžiui, kaklaraištį. Kai žaidėjos išeina, patraukite vieną kėdę. Kuri nespėja atsisėsti, iškrenta. Taip vis patraukinėkite po kėdę, kol lieka dvi... >>

Lenktynės su pantalonais

Jums reikės dviejų didelių pantalonų, stikliukų ir butelių kokio nors gėrimo. Suskirstykite žaidėjus į dvi komandas. Jas sustatykite viename salės gale. Kitame tegu stovi po žmogų su buteliu ir stikliuku. Prieš pradedant žaidimą, galima pasakyti trumpą juokingą įžangėlę, pavyzdžiui, kad turite dvejus didelės išmieros pantalonus, vienus pavogėte iš jaunikio, kuris stengėsi... >>

Kiškis

Žaidėjai sustoja ratu ir susikabina už parankių. Vedandysis kiekvienam į ausį pasako kokį nors žodį (pavyzdžiui, kiškis). Tada garsiai pasako, kad kieno žodį ištars, tas žmogus turi griūti, o kiti jį stipriai laiko, kad nenukristų ant žemės. Tačiau visiems žaidėjams būna pasakytas tas pats žodis, taigi lošiasi atgal visi. Vaizdas bus labai juokingas! >>

Pamėgdžiok balsą

Vedantysis garsiai pasako, kad kiekvienam į ausį pašnibždės kieno balsą žaidėjas turės pamėgdžioti, pavyzdžiui žvirblio, liūto ir panašiai. Tada paaiškina, kad davus komandą visi turės rėkti to žvėries, kurį turi pamėgdžioti, balsu ir taip padaryti žvėrių koncertą. Iš tiesų visiems žaidėjams pasakoma į ausį, kad tylėtų, tik vienam arba dviem pasakoma, kad... >>

Klausia - atsako

Jums reikės laikraščių. Juos sukarpykite po skautę. Šias skiautes išdalinkite žaidimo dalyviams. Vedėjas užduoda įvairiausius klausimus, o žaidėjas turi atsakyti perskaitydamas gautą laikraščio iškarpą. Klausimai gali būti įvairiausi, pavyzdžiui: ar tavo meilė tikra? Kuo baigėsi paskutinis tavo susitikimas su draugu? Kiek kainavo tavo kvepalai? Kaip įsivaizduoji... >>

Šokis su paslaptimi

Žaidimui reikės vyro ir savanorių merginų. Vyrui užrišamos akys. Užgrojus muzikai jis pagauna merginą, su ja pašoka. Gali taip pakeisti partneres kelias per šokį. Muzikai nutilus, vyras turi pasakyti, su kuo jis šoko, t.y. merginos vardą. >>

Pasikeiskime batais

Šiam žaidimui reikės porų (vaikinų ir merginų). Šie turi nusimauti batus ir apsikeisti jais: vaikinas bando apsimauti merginos batus, mergina - vaikino. Užgrojus muzikai poros pradeda šokti. Laimi ilgiausiai iššokusi ir nepametusi batų pora. >>

Gaidžiai

Šiam žaidimui reiks dviejų žaidėjų. Jie turi pritūpti vienas priešais kitą, užsikišti po lazdelę už pakinklių, prakišti rankas pro lazdelės apačią ir apkabinęs suglaustus kelius, sunerti pirštus. Tokioje padėtyje reikia šokinėti ir stengtis parversti savo priešininką. Jei žaidžiant kuris nors žaidėjas paleidžia rankas, jis pralaimi. >>

Labirintas

Ant žemės sustatomi šeši- septyni kėgliai (galite naudoti tuščius plastmasinius butelius). Už jų nubrežiama linija. Žaidėjui užduotis: pradėjus eiti nuo nubrėžtos linijos reikia apeiti visus kėglius (vieną iš kairės, kitą iš dešinės). Eiti reikia atbulomis, o žiūrėti galima tik priešais save. Jei nors vienas kėglis nuvirsta, užduotis neatlikta.... >>

Šokis su skrybėle

Dalyvauja visi, kas moka šokti valsą. Jums reikės skrybėlės. Užgrojus muzikai visos poros pradeda šokti. Vienos poros vaikinas šoka su skrybėle ant galvos. Kiekviena mergina stengiasi šokdama nuimti skrybėlę ir ją uždėti ant savo vaikino galvos. Laimi ta pora, pas kurią pasibaigus muzikai lieka skrybėlė. >>

Tostas jauniesiems

Sukvieskite visus svečius į šokių aikštelę. Tegu groja muzika. Ratu pasiųskite butelį šampano ir taurę. Muzikai sustojus, pas ką butelis, tas įsipila šampano, pasako jauniesiems trumputį tostą ir pasitraukia iš ratelio. Taip žaidžiama, kol visi svečiai išgeria šampano ir pasako po tostą/palinkėjimą jauniesiems. Tada galima pradėti šokius. >>

Kas šeimoj valdys finansus

Jaunasis ir jaunoji stovi vienas prieš kitą. Už jų nugarų stovi pabroliai ir pamergės: už jaunosios panelės, už jaunikio vaikinai. Tarp visų kojų ištempta virvė. Visi šoka. Kai tik sustoja muzika reikia kuo greičiau traukti virvę. Kurioj pusės (vaikinų ar merginų) atsidurs virvė, ta pusė ir valdys šeimą. Bandoma tris kartus ir sumuojamas galutinis variantas. >>

Kieno balsas šeimoje viršesnis

Davus startą jaunoji ir jaunikis pradeda kalbėti vienas kitam bet ką, kas tik šauna į galvą. Vienintelė sąlyga, kad negalima sustoti kalbėti. Kas pirmas pritrūksta žodžių, tas ir turės kito klausytis visą gyvenimą. >>

Sveikinimas jauniesiems

Jums reikės juokingų akinių. Galite paimti močiutės akinius arba nupirkti tokius, kur būna su ūsais ir panašiai. Taip pat reiks teniso kamuoliuko. Į salę pakvieskite pranešėją (kažką iš svečių). Įteikite jam priemones ir liepkite perskaityti žemiau esantį tekstą su kamuoliuku burnoje: Šiandien, tokių tai metų tokio tai mėnesio tokią tai dieną aukso žiedus sumainė... >>

Išsirink sau porą

Kai šventėje poros jau atsišokę viena su kita ir norisi pamaišyti šokėjus, galima žaisti šį žaidimą. I variantas Į krūvelę sumetami merginų batai (po vieną batą). Vaikinai išsirenka labiausiai patikusį batelį ir eina ieškoti jo savininkės. II variantas Paruošiami du lapelių tipai - poros, kur ant vienų surašomi vyriškos giminės... >>

Jaunųjų širdžių surakinimas

Šis žaidimas tinka jei norite šiek tiek kitokio jaunųjų širdžių surakinimo bei norite į šį procesą įtraukti ne tik jaunuosius, bet ir pulką. Jums reikės širdelių. Jas iš anksto įvyniokite į keliolika sluoksnių popieriaus. Ant kiekvieno sluoksnio pritvirtinkite po lapelį su nurodymu, kas turi išvynioti sekantį sluoksnį, pavyzdžiui, svečias... >>

Pabučiuok savo barbytę

Jums reikės lėlės. Duokite ją pabroliams paeiliui ir liepkite kuo gražiau, seksualiau pabučiuoti. Sakykite, kad rinksite laimėtoją ir jam įteiksite super prizą. Kai visi pademonstruos savo sugebėjimus, pasakykite, kad laimėjo visi ir kaip prizą gauna pabučiuoti savo pamergę taip, kaip ką tik bučiavo lėlę. >>

Rezultatai