Parduotuve Planuok Pati

Tėvų žodžiai jauniesiems įteikiant šeimos židinį

Tėvų žodžiai jauniesiems įteikiant šeimos židinį

Šeimos židinio įteikimo tradicija labai graži ir net jei rengiamos šiuolaikiškos vestuvės, kuriose beveik nebėra senųjų vestuvinių papročių, šeimos židinys išlieka. Šį ypatingą momentą paprastai pristato svočia/liudininkė ar vedantysis, tačiau visada uždegus naujo šeimos židinio žvakę suteikiamas žodis ir tėveliams. Čia rasite keletą variantų, ką tėveliai gali sakyti savo vaikams:

I variantas

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui
Jūsų širdys sujungtos vienai laimei kurti
Todėl visų dienų ir metų bėgyje,
Jūs saugokit viens kitą, kaip didžiausią turtą
Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi,
Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją,
Tegul takuos obels žiedai Jums sninga,
Tegul kelius Jums spinduliais nusėja...
Ir saugokite židinį bendros ugnies,
Kad vėjai svetimi neišblaškytų...

II variantas

Jums šventą ugnį iš Tėvų namų atnešę,
Uždegsim židinį, kuris neblėstų širdyse,
Be atvangos jį kurstykit — tegu negęsta —
Įžiebkit jį liepsnojančia šeimynine darna.
Tegu gerumo židinys lydės daugybę metų,
Ramybe ir supratimu lai šildys Jus liepsna.
Tuomet gyvens namuos šviesi dora lyg saulė,
O dvi sujungtos meilės širdys nuolat bus drauge.
Augindami vaikus, jiems perduokit namų jaukumą,
Kurį su ašarom Jūs dviese prisiminsite dažnai.
Jiems leiskit meilės židinį brangint ir saugot,
Tegu padovanotą ugnį puoselės šventai.

III variantas

Štai dega Jūsų meilės ugnis. Šiandieną Jūs dovanojote save vienas kitam, o pasaulis dovanojo Jums visą gyvenimą:
Su vandenyno audrom
Ir kriauklėse glūdinčiais perlais
Su žvaigždžių lietumi
Ir kregždžių sparnelių mirgėjimu
Ir pagaliau ta didžiule laime būti kartu
Tik saugokite meilės ugnį
Tik neiškeiskite jos į pilką rūką
Tik saugokite ją šventą ir tyrą
Jungiančią ir deginančią širdis.

IV variantas

Mieli vaikai,
rodos, taip paprasta statyti gyvenimą.
iš kasdienių rupesčių,
is mažyčių džiaugsmo grumstelių,
iš abipusės meilės sulipdyti nepajudinamą tvirtovę.
Rodos, taip paprasta gyventi,
kai šalia jauti mylimo žmogaus alsavimą,
kai liūdesio akimirką turi gyvenimo draugo petį, už kurio gali pasislėpti ar išsiverkti skausmo akivaizdoje,
kai girdi savo širdies aidą kito žmogaus širdyje!
Rodos, taip paprasta žengti per gyvenimą, susikibus už rankų -
į bendrą ateitį,
į bendrą tikslą,
į vieną svajonę...
Rodos, taip lengva gyventi, žinant tūkstantį ir vieną žodį, ir visi jie yra - MYLĖTI...
Būkite laimingi ir amžinai mylėkit vienas kitą! Tegu jūsų širdys ilgus metus bus glostomos šeimos židinio šilumos.

V variantas

Mieli vaikai, į šią šeimos židinio liepsną sudedame jums palinkėjimą, kuris tegul lyg burtažodis užburia jums laimingą santuokinį kelią:
Te Jūsų meilė bus tokia, kurią tik du pažįsta. Te eisite jūs ten abu, kur du lyg vienas žengia. Saulė tegu kils ir švelniai leisis širdis jūsų meile gaubdama. Tegul mėnulis liudys jūs buvimą vienas šalia kito. Branginkit mylimo žmogaus svajones tarsi jos būtų jūsų, o jei jų siekant kelyje bus akmenų, tegu jie virs ne kliūtimis, bet grindiniu tvirtu. Drąsiai įveikite kartu gyvenimo kalnus ir ilgus kelius. Te jūs kelionėje nebus tokių audrų, nuo kurių meilė neapsaugos. Išlikit mylimieji, partneriai, draugai. Te randa bendrą kalbą jūsų sielos. Patirkite gyvenime tai, kas žadama danguje. Te jūsų širdyse į jas įžengus ypatinga meilė amžiams lieka.

VI variantas

Būkite verti savo meilės prisipažinimų visą gyvenimą. Branginkite vienas kitą tuomet, kai Jūsų nesupras niekas kitas žemėje. Atleiskite nesusipratimus, kurie užplūsta pasikeitus gyvenimo aplinkybėms. Sugebėkite išklausyti vienas kitą net labiausiai prislėgti ar ištuštėjusios dvasios.Taip, kaip negali žemėje gyventi įsimylėjeliai vienas be kito, taip negalėkite praleisti nė vienos dienos be savo šeimos. Te Jūsų troškimas padaryti gyvenimą laimės šaltiniu, užlieja Jus gerumu, atsidavimu ir pasitikėjimu. Remkitės vienas į kitą ir tapsite laimingiausia žemėje šeima, tuo pačiu įrodydami, jog meilė nenugalima, jog meilė amžina.

 

Būk pirma pakomentavusi

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >