Parduotuve Planuok Pati

Tėvų žodžiai jauniesiems įteikiant šeimos židinį

Tėvų žodžiai jauniesiems įteikiant šeimos židinį

Šeimos židinio įteikimo tradicija labai graži ir net jei rengiamos šiuolaikiškos vestuvės, kuriose beveik nebėra senųjų vestuvinių papročių, šeimos židinys išlieka. Šį ypatingą momentą paprastai pristato svočia/liudininkė ar vedantysis, tačiau visada uždegus naujo šeimos židinio žvakę suteikiamas žodis ir tėveliams. Žemiau straipsnyje rasite žodžių, ką tėveliai gali sakyti savo vaikams. Galbūt jie įkvėps jus parašyti ir savo tekstą.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Jei jūs taip pat ruošiatės pasitikti atvykusius vaikus su duona, druska ir vandens taure, žodžių, ką sakyti naujai sukurtai šeimai rasite šioje nuorodoje. Vaikus galite sutikti tris svarbiausius vaišių elementus padėję ant medinio graviruoto padėklo, kuris liks jauniesiems atminimui, o jame bus išraižyti jūsų vestuvių dieną sakyti palinkėjimai. 

Dažnai tėveliai vaikams nori įteikti ir piniginę dovaną. Ją galite įteikti kartu su vestuvių dienos metrikais arba įdėtą į skrynutę su spynute. Dar viena graži simbolinė dovana jauniesiems, kuria kartais pasirūpina tėveliai arba liudininkai - vestuvių palinkėjimų albumas, juos galite apžiūrėti paspaudę čia.

Na ir paskutinis patarimas: šeimos židinio vestuvėms įsigyjimu pasirūpinkite kaip galima anksčiau (geriausia, dar žiemos mėnesiais). Jei iki vestuvių šventės liko dar trys mėnesiai, tai nereiškia, kad laiko yra daug. Lietuvoje pagrindinis vestuvių sezonas yra vasarą, tad keramikai užsakymus šeimos židiniams jau nuo pavasario pradžios susidėlioja pagal vestuvių šventės datas ir labai dažnai artėjant vasarai nebeturi kur įterpti papildomų užsakymų. Neretai būna taip, jog keramikas patikusio šeimos židinio jums jau negalės pagaminti, todėl teks rinktis iš tokių, kurie yra laisvi, gal net nebe jums patikusio keramiko darbų. Neatidėlioti užsakymo patariame ir dėl to, kad šeimos židinys nėra tik vestuvių dienos puošmena. Jį savo klientams visada rekomenduojame įsigyti tokį, kurį norėsis dėti ant stalo ir uždegti gražių šeimos švenčių metu, pavyzdžiui, sulaukus Kūčių vakarienės, per vestuvių metines, vaikučių krikštynas ir kt. Užsukite į mūsų el. parduotuvę pasižvalgyti po šeimos židinius

I variantas

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui
Jūsų širdys sujungtos vienai laimei kurti
Todėl visų dienų ir metų bėgyje,
Jūs saugokit viens kitą, kaip didžiausią turtą
Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi,
Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją,
Tegul takuos obels žiedai Jums sninga,
Tegul kelius Jums spinduliais nusėja...
Ir saugokite židinį bendros ugnies,
Kad vėjai svetimi neišblaškytų...

II variantas

Jums šventą ugnį iš Tėvų namų atnešę,
Uždegsim židinį, kuris neblėstų širdyse,
Be atvangos jį kurstykit — tegu negęsta —
Įžiebkit jį liepsnojančia šeimynine darna.
Tegu gerumo židinys lydės daugybę metų,
Ramybe ir supratimu lai šildys Jus liepsna.
Tuomet gyvens namuos šviesi dora lyg saulė,
O dvi sujungtos meilės širdys nuolat bus drauge.
Augindami vaikus, jiems perduokit namų jaukumą,
Kurį su ašarom Jūs dviese prisiminsite dažnai.
Jiems leiskit meilės židinį brangint ir saugot,
Tegu padovanotą ugnį puoselės šventai.

III variantas

Štai dega Jūsų meilės ugnis. Šiandieną Jūs dovanojote save vienas kitam, o pasaulis dovanojo Jums visą gyvenimą:
Su vandenyno audrom
Ir kriauklėse glūdinčiais perlais
Su žvaigždžių lietumi
Ir kregždžių sparnelių mirgėjimu
Ir pagaliau ta didžiule laime būti kartu
Tik saugokite meilės ugnį
Tik neiškeiskite jos į pilką rūką
Tik saugokite ją šventą ir tyrą
Jungiančią ir deginančią širdis.

IV variantas

Mieli vaikai,
rodos, taip paprasta statyti gyvenimą.
iš kasdienių rupesčių,
is mažyčių džiaugsmo grumstelių,
iš abipusės meilės sulipdyti nepajudinamą tvirtovę.
Rodos, taip paprasta gyventi,
kai šalia jauti mylimo žmogaus alsavimą,
kai liūdesio akimirką turi gyvenimo draugo petį, už kurio gali pasislėpti ar išsiverkti skausmo akivaizdoje,
kai girdi savo širdies aidą kito žmogaus širdyje!
Rodos, taip paprasta žengti per gyvenimą, susikibus už rankų -
į bendrą ateitį,
į bendrą tikslą,
į vieną svajonę...
Rodos, taip lengva gyventi, žinant tūkstantį ir vieną žodį, ir visi jie yra - MYLĖTI...
Būkite laimingi ir amžinai mylėkit vienas kitą! Tegu jūsų širdys ilgus metus bus glostomos šeimos židinio šilumos.

V variantas

Mieli vaikai, į šią šeimos židinio liepsną sudedame jums palinkėjimą, kuris tegul lyg burtažodis užburia jums laimingą santuokinį kelią:
Te Jūsų meilė bus tokia, kurią tik du pažįsta. Te eisite jūs ten abu, kur du lyg vienas žengia. Saulė tegu kils ir švelniai leisis širdis jūsų meile gaubdama. Tegul mėnulis liudys jūs buvimą vienas šalia kito. Branginkit mylimo žmogaus svajones tarsi jos būtų jūsų, o jei jų siekant kelyje bus akmenų, tegu jie virs ne kliūtimis, bet grindiniu tvirtu. Drąsiai įveikite kartu gyvenimo kalnus ir ilgus kelius. Te jūs kelionėje nebus tokių audrų, nuo kurių meilė neapsaugos. Išlikit mylimieji, partneriai, draugai. Te randa bendrą kalbą jūsų sielos. Patirkite gyvenime tai, kas žadama danguje. Te jūsų širdyse į jas įžengus ypatinga meilė amžiams lieka.

VI variantas

Būkite verti savo meilės prisipažinimų visą gyvenimą. Branginkite vienas kitą tuomet, kai Jūsų nesupras niekas kitas žemėje. Atleiskite nesusipratimus, kurie užplūsta pasikeitus gyvenimo aplinkybėms. Sugebėkite išklausyti vienas kitą net labiausiai prislėgti ar ištuštėjusios dvasios.Taip, kaip negali žemėje gyventi įsimylėjeliai vienas be kito, taip negalėkite praleisti nė vienos dienos be savo šeimos. Te Jūsų troškimas padaryti gyvenimą laimės šaltiniu, užlieja Jus gerumu, atsidavimu ir pasitikėjimu. Remkitės vienas į kitą ir tapsite laimingiausia žemėje šeima, tuo pačiu įrodydami, jog meilė nenugalima, jog meilė amžina.

VII variantas

Mieli vaikai,
Meilė juk suartina krantus.
Ji net didžiausius viesulus nutildo,
Tebūna Jūsų židinys jaukus -
Taurė jaunystės džiaugsmo prisipildo.
Jūs pradedate statyti savo svajonių pilį-
Savo šeimyninę laimę.
Būkite kantrūs kaip kregždės,
Darbštūs kaip bitelės,
Drąsus ir gražūs kaip per šaltus žiemos pusnynus besistiebiantys snieguolių žiedai.
Ir niekada nepamirškite, jog didžiausias turtas yra judviejų meilė ir tarpusavio supratimas.

VIII variantas

Mieli vaikai,
Likimas jums dovanojo gražiausią dovaną - vienas kitą.
O jūs vienas kitam dovanojote savo meilę, karštai lyg ši ugnis, degančią jūsų širdyse ir sprendimą būti drauge visą savo gyvenimą.
Tegu jums niekada nieko netrūksta.
Tegul būna kuo daugiau akimirkų, kai norisi, kad laikas sustotų.
Tegul būna pakankamai šypsenų vienas kitam, palaikymo žodžių ir jaukių apkabinimų.
Būkite laimingi, branginkite ir saugokite vienas kitą!

IX variantas

Mieli vaikai,
Sueina žmogiški keliai į platų kelią,
Reiks kurstyt židinio ugnelę.
Bus vingių daug šitam kely,
Bus vėjų darganų ir saulės,
Bet jei tikrai gerbi, myli,
Tai sutelpa širdy pasaulis.
Ir niekada nebūna per sunku,
Negąsdina jokie pavojai,
Jeigu pasitikite viens kitu,
Jei Jūsų žingsniai koja kojon.
Tad būkite tikrais draugais,
Darniai įveikit bendrą kelią,
Netapkit įpročių vergais,
Išsaugokit širdžių ugnelę…
Linkime, kad niekad neišblėstų
Jūsų mylinčių širdžių ugnis,
Kad niekad neužgestų
Jūsų sukurtas šeimos židinys.

X variantas

Meilė - Jūra.
Ji audringa, kai mylėti sunku,
Ji rami, kai mylimi žmonės kartu.
Meilė - Gėlė.
Ji žydi, kai meilė gera.
Ji nuvysta, kai meilė pikta.
Meilė - Saulė.
Ji šypsos, kai sakom “Myliu”.
Ji pravirksta, kai kenčiam kartu.
Meilė - Medis.
Jis auga, kai meilė stiprėja.
Jis džiūsta, kai meilė silpnėja.
Meilė - Pasaulis.
Jis gražus, kai mylim.
Jis baisus, kai nekenčiam.
Jis šviesus, kai tikim
Ir tamsus, kai viltį prarandam.
Nuo mūsų priklauso Meilės likimas,
Nes ji - visų žmonių žaidimas.

Mieli vaikai, visad atminkit, kad jūsų šeimos židinio ir jūsų Meilės likimas priklauso nuo Jūsų, saugokite ir puoselėkite ją dar ilgus metus.

XI variantas

Gyvenimas - ne žydintys papieviai,
Ne platūs toliai, žydruma dangaus.
Gyvenimas - tai meilė, prakaitas ir siekiai.
Ir rūpestis dėl artimo žmogaus.
Gyvenimas ir meilė - tai galybė,
Nes meilė tampa dvigubai tyra.
Pasitikėjimas, paguoda ir tvirtybė
Ir dvigubai lengvesnė rūpesčių našta.
Gyvenimas - tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdis ir svajas!

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >