Parduotuve Planuok Pati

Padėkos žodžiai krikšto tėveliams

Padėkos žodžiai krikšto tėveliams pav.#5902

Viena iš krikštynų šventės dalių - padėka krikšto tėveliams, kurie atlydėjo jūsų vaikutį iki krikšto skramento bei įsipareigojo juo rūpintis ir globoti. Žemiau pateikti padėkos žodžiai bei gražūs apibūdinimai krikšto tėveliams nuo krikšto vaikučio. Kartu su padėkos žodžiais galite įteikti ir simbolinę dovanėlę krikšto tėveliams. Keletas idėjų:

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Straipsnio pabaigoje rasite nuorodas į kitus naudingus patarimus ruošiantis krikštynoms.

I variantas

Krikšto mama - tai moteris, kuri yra ir draugė, ir mokytoja bei patarėja. Kartu su ja patirsi įvairiausių nuotykių, kurie būtų per daug pavojingi patirti su mama. Galų gale net nesvarbu, ar jūs bandysite sutramdyt liūtus ar eisite į kino filmą. Kiekviena sekundė su ja tai nerealus smagumas ir prisiminimai, kurie liks visam gyvenimui.

II variantas

Krikšto tėveliai,
Jūs būsite ryškiai spindinčia žvaigžde danguje, kuri nušvies mano kelią.
Būsite mano angelais sargais, pasiruošusiais visad padėti
Ir ryškiaspalve vaivorykšte po lietaus, kaskart pralinksminančiais, kai man liūdna ar gelia širdelę.
Ačiū jums iš visos mano dar mažytės širdies.

III variantas

Nusišypsojo laimė man jus abu turėti.
Padėkite tėveliams mane dorai auginti.
Bėdoj ištiesti ranką, prireikus - pamokinti.
Palaukit, paūgėsiu, galėsim pašėlioti,
Ir bus tikrai daug progų ką nors man dovanoti.
Aš nuolat jūsų lauksiu, stipriai apsikabinsiu.
Labai karštai mylėsiu ir visada branginsiu.

IV variantas

Aš mažas paukštelis pasaulio glėby,
Svajonių laivelis tyram vandeny,
Aš angelas baltas širdelėj visų,
Tikiu, kad man linkit dienelių šviesių.
Dėkoju jums, kad sutikote mane lydėti gyvenimo keliu, kad šią svarbią dieną laikėte mane savo rankose ir leidote pajusti saugumą, rūpestį ir meilę.

V variantas

Brangūs krikšto tėveliai,
Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę.
Kur galėčiau braidyti kojytėm mažom.
Ir išgirskit man krykštaujant vaikišką laimę,
Visad būkit, tikėkit, svajokit kartu!
Nuoširdžiausiai dėkoju Jums, kad sutikote būti mano krikšto tėveliais. Tikiu, kad padėsite mano tėveliams užauginti mane doru ir atsakingu žmogumi.

VI variantas

Krikšto tėveliai,
Paimkit mano rankytę ir nepaleiskit, kol augsiu.
Išmokykit mane mylėti ir visko, ką meilė dovanoja.
Saugokit mane maldomis ir savo švelniu rūpestingumu.
Lydėkit mane mano tikėjimo kely.
Skatinkite mane dalintis gerumu.
Aš žinau, kad jūs esate man skirta dovana iš dangaus.
Jūs esate mano angelai žemėje.

VII variantas

Mieli krikšto tėveliai,
Ši diena ypatinga,
Degant baltai žvakelei
Šiandien tapsiu turtingas.
Gausiu meilę Dievulio.
Dovanų kalnelius,
Kunigėlio palaimą
Ir antrus tėvelius.
Į tikėjimo kelią
Vartelius man atversit
Ir mane pirmą kartą
Pas Dievulį nuvesit.

VIII variantas

Brangūs krikšto tėveliai,
Būkite tiesa, kad Jumis tikėčiau.
Būkite geri, kad aš Jus mylėčiau.
Būkit ugnimi, kad per šaltą lietų,
Prisiglaudęs aš sušilti galėčiau.
Iš visos mažos širdutės dėkoju, kad sutikote būti mano pačiais šauniausiais pasaulyje krikšto tėveliais. Tikiu, kad padėsite mano tėveliams užauginti mane doru ir atsakingu žmogumi.

arba
Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad sutiko būti mano Krikšto tėveliais, kad šią svarbią dieną laikėte mane savo rankose, tvirtai glaudėte prie krūtinės ir leidot pajusti saugumą, užuovėją ir meilę, kurie lydės mane dar daugelį metų.

IX variantas

Brangūs krikšto tėveliai,
Ši diena ypatinga. Degant baltai žvakelei, šiandien aš tapau turtinga. Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius, kunigėlio palaimą ir antrus tėvelius. Iš visos širdies dėkoju Jums, kad man atvėrėt vartelius į tikėjimo kelią, pirmą kartą nekaltą vaikelį pas Dievulį lydėjot.
Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėtų plukdyti mažylė laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Ji užaugtų protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
Kur galėtų braidyti mažylė dažnai.
Ir išgirskit jai krykštaujant vaikišką laimę -
Būkit savo krikšto dukrytei artimiausi draugai!

X variantas

Jūs į gėrį įbridę ten, kur saulė pakyla,
Glauskit krikšto sūnelį vien palaimoj skaisčioj.
Lyg saulėlydžio dviese per bažnytinę tylą neškit mūsų sūnelį Šventos Dvasios šviesoj.
Būkit tiltu svajonių, kur gyvenimo rytas supa meilę žmonijos tarsi paukštį vilties.
Lai jus jungiančios gijos būna jam numatytos, kur su meile jis eitų nuo širdies link širdies.
Dėkoju, kad tapote mano krikšto tėveliais. Tikiu, kad padėsite mano tėveliams mane išauklėti doru ir atsakingu žmogumi.
Aš taip pat užaugęs Jūsų neapleisiu, Jūs man būsite antrieji mano tėveliai.

XI variantas

O kaip džiaugiuosi, kad pasirinkot Jūs mane
Ir sutikote pakrikštyti tada,
Kai Kalėdų šerkšnas spaudė širdį,
O krikšto žvakė ją sušildė.
Smagu bus augti ir juokauti,
Su tavimi dėde pabendrauti,
Tau teta laišką parašyti,
O per atostogas pasimatyti.
Žinau, kad Jums gali būt sunku,
Bet padaryti nieko negaliu.
Tėveliai šitaip pasirinko,
Bet mūsų nuomonės dėl to sutiko.

XII variantas

Mieli krikšto tėveliai,
Esu laiminga, kad šią svarbią ir ypatingą krikšto dieną
Mane globoti pažadėjot ir kelią rodyti pas Dievą.
Dėkoju už pasiryžimą tikėjimo keliu lydėti,
Džiaugiuosi, kad antrus tėvelius galėsiu aš nuo šiol turėti.
Už rūpestį ir meilę tariu ačiū ir šiandien noriu pažadėti
Šias dovanas visad branginti ir jus labai labai mylėti.

XIII variantas

Paimki mano mažą rankytę, nepaleiski jos, kol augsiu.
Išmokyki mane meilės ir visko, ką meile dovanoja,
Saugoki mane maldomis ir savo švelniu rūpestingumu.
Lydėki mane mano tikėjime, skatinki mane dalintis.
Aš žinau, kad esu palaiminta.
Tu esi mano dovana iš dangaus, mano angelas čia - žemėje.
Globoki, mylėki mane, aš - Tavo vaikas.

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >