Parduotuve Planuok Pati

Ieškok idėjų šventei - Scenarijus

Ieškai šventės scenarijaus, o gal trūksta tik žodžių konkrečiam momentui? Pasinaudok mūsų surinktais tekstais bei paruoštais spausdiniais. Kaip naudotis scenarijų paieška gali pasižiūrėti šiame trumpame filmuke.

Scenarijų tipai:


Rezultatai

Pirmasis tostas jubiliejaus metu

Atėjęs į auditoriją skaityti paskaitos, filosofijos profesorius pasidėjo ant stalo stiklainį ir pridėjo į jį delių akmenų. Po to klausia studentų - ar stiklainis pilnas? Šie patvirtino. Tada profesorius išsiėmė iš krepšio skardinę nuo kavos, pilną smulkių akmenėlių ir supylė juos į stiklainį. Akmenukai gražiai užpildė tarpus tarp didelių akmenų. Profesorius vėl... >>

Super vyro diplomas

Šis diplomas liudija, kad .... (jubiliato vardas) .... metų .......... (jubiliejaus data) dieną sėkmingai apgynė daktaro disertaciją "GYVENIMAS JĖGA".  Komisijos sprendimu jam suteikiamas aukščiausias SUPER VYRO specialybės laipsnis. Šiame diplome pažymima, kad .... yra mylintis vyras, rūpestingas tėvelis, nuostabus sūnus, puikus žentas, paslaugus draugas, darbštus... >>

Jaunųjų priesaika humoro forma

Šią priesaiką humoro forma galite skaityti gamtoje, galite duoti jauniesiems perskaityti prieš surakinant širdis arba prieš užrakinant Pirmosios pagalbos santuokos krizei spręsti dėžutę. Jaunikio žodžiai: Aš jaunikis ne dėl grožioIr laikausi duoto žodžio.Pažadu brangiai žmoneleiNeišsukt iš doros kelio. Ir ją pačią prižiūrėsiu,Kad su bobom... >>

Kai du žmonės įsimyli

Kas nutinka, kai du žmonės įsimyli? Jie nekelia balso, jie kalba tyliai tyliai. Kodėl? Nes jų širdys arti. Tarp jų mažas atstumas. Kartais jų širdys taip susilieja, jog jie ne nekalba, o šnabždasi. O kai meilė dar karštesnė, nereikia nė šnabždėtis, pakanka žvelgti vienas kitam į akis. Jų širdys plaka vienu ritmu. Taip būna tada, kai du mylintys žmonės yra... >>

Žaidimas Kopūstai

Turėti pasiruošus du kopūstus. Piršlienė: Pabandykim paspėlioti, kas pirmasis pasibels į .... (nuotakos vardas) ir ..... (jaunikio vardas) naująją šeimą: mergaitė ar berniukas. Štai jums, brangieji, du kopūstai, kuriuose yra lapeliai su užrašais mergaitė ir berniukas. Tad plėškite kopūstų lapus ir išsiaiškinkim. Kai jaunieji pabaigs... >>

Jaunųjų sūris

Piršlienė: Labas rytas, mieli jaunavedžiai ir svečiai. Visi pastebėjome, kad labai greitai praslinko ši naktis, kuri buvo ypatinga visiems čia susirinkusiems. Regis, šią naktį ir žvaigždės, ir mėnulis, ir visas oras buvo kitoks: pilnas įtampos, grožio ir meilės. Na, o šiandien ryte mes su piršleliu prie mūsų durų radom lovos patikrinimo aktą. Norim jį visiems jums... >>

Išlydint jaunuosius miegoti

Piršlys: Pagal senus papročius turėtume padovanoti jums naktinius marškinius. Kadangi dabar kiti laikai, kitokie ir naktiniai marškiniai, kurie dažnai dėvimi tik dėl vaizdo, pavyzdžiui svečiams atvažiavus, o šiandien nemanau, kad jiems jų prireiks iš viso. Piršlienė: .... (nuotakos vardas) ir (jaunikio vardas), šiandien Jūsų laukia ilga naktis, ir kad greit... >>

Nuometo nusegimas ir įšventinimas į gaspadorius

Piršlienė: Miela .... (nuotakos vardas), gražiai tu atrodai su baltu nuotakos rūbu, tačiau jaunoji nuometą laiko ant savo galvos tik žiedų sumainymo dieną. Jis tau nebepriklauso. Mes jį tuoj nuimsime ir veltui tūnoti nepadėsime. Nuometas nusegamas nuo nuotakos galvos ir prisegamas pirmąjai pamergei. Vietoj nuometo įteikiu tau iPuodą, su kuriuo galima ne tik vyrui valgyt virti, kepti,... >>

Vidurnakčio tostas jauniesiems

Mieli .... (nuotakos vardas) ir .... (jaunikio vardas), nuo šiol jūs nebijosite lietaus, nes vienas kitą pridengsite. Nuo šiol jūs nebijosite šalčio, nes vienas kitą sušildysite. Nuo šiol jūs nebebūsite vieniši, nes vienas kitam būsite draugais. Nuo šiol jūs esate du kūnai, turintys vieną gyvenimo tikslą. Saugokit šios akimirkos šventą... >>

Jaunųjų bučinio moko svečiai

Muzikantas groja "Karti karti, degtinė karti". Piršlys: Noriu paprašyti visų svečių, kad pakeltumėt rankas ir jomis pamojuotumėt taip, kaip kad rodoma "saulė virė, saulė virė...". Jei taip darysit, mums bus drąsiau mokinti. Svečiai pamojuoja. Piršlienė: Oi, kaip mus apakino aukso žiedų blizgėjimas, o jeigu jau tiek daug susituokusių čia yra, tai reiškia ir bučiuotis... >>

Po šeimos židinio uždegimo

Jaunieji, atminkite, tai jūsų tėvų meilės liepsna. Neužgesinkite jos. Jie nieko taip netrokšta, tik kad jūs mylėtumėte vienas kitą ir būtumėte laimingi. Saugokite šį šeimos židinį, nors ir sunku būtų. Būkite laimingi ne tik pirmuosius vedybinio gyvenimo metus, bet visą gyvenimą. Lai šis židinys, lyg maža Olimpo ugnies kibirkštėlė, simbolizuoja taiką,... >>

Nuotakos namuose

Piršlienė: Ko gi čia ieško šitoks pulkas vyrų ir dar tokių išsipuošusių? Gal ne ten atvykote? Mes lyg ir nieko nesikvietėm. Piršlys: Kas tiesa, tas ne melas. Visa vyrų komanda prieš jus išsirikiavusi. Turim ir futbolistų, ir floristų, ir krepšininkų, kurie ieško sau poros, o vienas jaunikaitis net vesti pasiryžęs! Na o užsukome čia,... >>

Pasisveikinimas antrą vestuvių rytą

Sveiki visi, gyvi ir sunkiai gyvi. Štai ir išaušo pirmasis vedybinio ... (nuotakos vardas) ir ..... (jaunikio vardas) gyvenimo rytas. Svečių tarpe buvo gana ramu. Tiesa, vienas svečias, neįvardinsiu jo dėl jo paties saugumo, buvo priėjęs ir skundėsi, kad pametė savo žmoną. Radusių prašo pasilikti žmoną sau. O štai pabrolių tarpe būta kritulių ir net į svetimas... >>

Patarimai jauniesiems apie santuokinį gyvenimą

Patarimai jaunajai: 1. Užpykdžiusi vyrą iš vakaro, nepamiršk nuraminti jį ryte;2. Atmink, kad tu turi teises, o jis tik pareigas;3. Prižiūrėk vyrą kaip naujagimį, kol neturėsi mažesnių;4. Žinok, kad nė minutei negalima pamiršti, jog vyras jeigu jam nevadovausi, bus ne vyras, o mazgotė;5. Vyrui atostogų reikalauk tik šlapią rudenėlį, kada atostogauja tik senmergės ir... >>

Mes esam žvaigždės

Mūsų kauluose yra kalcio, mūsų venose teka kraujas su geležim, sieloje yra anglies, o smegenyse azoto. Net 93% mūsų kūno sudaryti iš tų pačių medžiagų kaip žvaigždžių dulkės. Turėdami sielas, sukurtas iš liepsnos, mes gal iš tiesų esame žvaigždės, kurioms tiesiog suteikti žmonių vardai. >>
 Mes esam žvaigždės

Kas yra namai?

Šie žodžiai tinka kalbant apie mamas: Kartą manęs paklausė "kas tau yra namai"? Man prieš akis iškilo spindinčios žvaigždės Tavo lūpų kampučiuos, žiedlapiai, krentantys Tau tariant švelniausius žodžius, Tavosios rankos, metų išvagotos lyg šaknys jas puoštų ir vandenyno ošimas krūtinėj tavojoj ramus... >>
 Kas yra namai?

Kaip išsisukti nuo piršlio korimo

Kai muzikantai ar svečiai pradeda kalbėti apie piršlio korimą, piršlienė paprašo visų pamergių ir kitų netekėjusių panelyčių išsižioti ir tarp dantų įsikišti degtuką. Po to piršlienė sako: Kas ims tokias išsižiojusias į žmonas, jei piršlys gero žodžio apie jas nepasakys. Nagi pamergytės, pabučiuokit tokį nuostabų piršlelį, kuris... >>

Mokink, mokink, piršleli, mokink - išsisukimas nuo bučinio

Kai piršliams liepia jaunuosius mokinti pasibučiuoti, piršlienė paprašo visų svečių, kad pakeltų rankas ir jomis pamojuotų (kaip kad rodoma "saulė virė, saulė virė..."). Tegu paaiškina, kad jei svečiai taip darys, piršliams bus drąsiau mokinti. Kai visi svečiai pamirguliuoja taip su rankomis, piršlienė sako: "oi, kaip mane apakino aukso žiedų... >>

Įšventinimas į šeimininkus

Piršlys: Sakoma, kad jokia šeima nebus pilnavertė, jeigu neturės įrankių, kuriais galėtų tvarkyti šeimos ūkį, kurie padėtų išspręsti iškilusias problemas. Kadangi laikai nelengvi, viskas brangu, tai mes pirmai pradžiai įteiksime pačius būtiniausius daiktus. Šiais laikais baisu ką įžeisti, nes jaunimas kovoja už lygias teises. Nenorėdami nė vieno... >>

Pirmosios nakties aptarimas

Piršlienė: Labas rytas, mieli jaunavedžiai ir svečiai. Visi pastebėjome, kad labai greitai praslinko ši naktis, kuri buvo ypatinga visiems čia susirinkusiems. Regis, šią naktį ir žvaigždės, ir mėnulis, ir visas oras buvo kitoks: pilnas įtampos, grožio ir meilės. Štai noriu pranešti, kad perklausius slaptą jaunųjų kambaryje įmontuotą pasiklausymo įrangą, galime... >>

Būsimo vaikelio laiškas

Prieš tai jaunieji turi būti parašę laišką gandrui. Tai galima daryti gamtoje, kol yra laiko iki šventės pradžios. Šventės metu piršlys perskaito: Yra gautas būsimo AAA(jaunikio vardas) ir BBB (jaunosios vardas) vaikelio laiškas, svočiutė mums jį tuoj perskaitys... Piršlienė skaito laišką: Brangūs būsimieji mano tėveliai, čia sveikinu Jus... >>

Gandro atsakymas

Jeigu gamtoje išsiuntėte laišką gandrui, prie stalo visiems svečiams galite paskaityti jo atsakymą jaunavedžiams: Mieli JaunavedžiaiVardas ir VardasGavau džiugią žinią Lietuvos respublikoje Kauno mieste atsirado naujai iškepta Vardas ir Vardas šeima, su kuo juos nuoširdžiausiai sveikinu. Pranešu ir griežtai įspėju, kad nesitikėtų jog aš... >>

Išlydėjimas miegoti

Piršlienė: Ankščiau išlydint miegoti jauniesiems visada įteikdavo apatinius. Laikai keičiasi, ankščiau su apatiniais kamazą nuplaudavai, dabar nė akinių nenusivalysi, todėl naktiniai dabar yra nebemadinga. Padovanosim jums pagalvę, kad nebūtų laiko nuobodžiauti bei vestuvių nakties lauknešėlį, kuriame rasite: Šampaną – kad labiau apsvaigtumėte;... >>

Žodžiai šeimos židiniui

Piršlienė: Mielieji, šiandien jūsų gyvenime didelė šventė. Jūs pasukote bendru gyvenimo keliu, nuo šiandien tapote viena šeima, o kad ji būtų tvirta, turi degti ir šeimos židinys. Pasisukama į tėvelius. Mieli tėveliai, įneškite savo šeimos židinių ugnį. Piršlienė: Mieli jaunieji, atminkite - tai jūsų tėvų meilės liepsna.... >>

Sveikinimas su gervėmis

Mielieji, norime Jums padovanoti 5 gerves. Gervės yra ilgaamžiškumo, ištikimybės ir meilės simbolis. Dovanodami šias gerves linkime, kad jos neapleistų jūsų ką tik sukurtos šeimos. BALTA -  taikos gervė, linkime taikos šeimoje.MĖLYNA - tai dangus virš mūsų, vandenyno spalva, linkime ramybės ir tyrumo šeimoje.GELTONA -  tai saulė danguje, jūsų... >>

Rezultatai